Przyjmowanie i załatwianie spraw

27 lutego 2021 |

Rekrutacja do I klasy

Regulamin rekrutacji dzieci do SP3 (kliknij tutaj…..)

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij tutaj….)

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły (kliknij tutaj…..)

Wniosek o zapisanie dziecka spoza obwodu (kliknij tutaj…..)

Oświadczenie Woli uczęszczania dziecka do szkoły (kliknij tutaj…..)

Wykaz ulic należących do obwodu SP3 (kliknij tutaj…)

Duplikat legitymacji szkolnej  (kliknij tutaj…)
Duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej (Kliknij tutaj..)
Pomoc materialna – zasiłek szkolny (kliknij tutaj…)
Pomoc materialna – stypendium o charakterze socjalnym (kliknij tutaj…)
Pomoc materialna – Wyprawka szkolna (kliknij tutaj…)
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (kliknij tutaj…)