Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Logopeda

W roku szkolnym  obowiązki logopedy szkolnego pełnią:
mgr Renata Szwagierek
mgr Joanna Manowska - Painta
mgr Anna Robak - Ostręga

mgr Renata Szwagierek
 
  Pracuje:
ŚRODA                13.50 - 14.35
CZWARTEK         11.50 - 14.35
mgr Joanna Manowska-Painta
    Pracuje:
wtorek  -       9.50 - 10.35     
                       11.50-16.25
piątek   -       8.55 - 11.30

mgr Anna Robak - Ostręga
   
Pracuje:

PONIEDZIAŁEK  8.55 - 9.40     12.55 - 14.35
WTOREK             8.00 - 9.40
ŚRODA                8.00 - 8.45      9.50 - 10.35
PIĄTEK                8.55 - 9.40

Zajmują się dziećmi z zaburzeniami mowy.

1. Prowadzą badania wstępne uczniów z kl. 1, w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej.

2. Kontrolują stan mowy uczniów z kl.2-3 zakwalifikowanych na kontynuację terapii logopedycznej.

3. Dokonują diagnozy logopedycznej oraz odpowiednio do jej wyników –organizują pomoc logopedyczną.

4. Prowadzą rozmowy- wywiady z rodzicami uczniów nowoprzyjętych na zajęcia logopedyczne, w celu przekazania informacji o stanie mowy dzieci oraz ustalenia zasad współpracy.

5. Współpracują z wychowawcami klas uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne- informują o problemach i postępach logopedycznych.
Udzielają konsultacji logopedycznych rodzicom.

6. Monitorują postępy uczniów w czasie trwania terapii logopedycznej w oparciu o prowadzone badania.


Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w odpowiednie pomoce i sprzęt logopedyczny. Prowadzone są  indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Głównym celem specjalistycznych zajęć terapii logopedycznej jest nabywanie i podnoszenie sprawności artykulacyjnej oraz likwidowanie i korygowanie wad wymowy u dzieci z takimi problemami.

Terapia logopedyczna pozwala przezwyciężyć u dzieci z wadami wymowy kryzys szkolny, który przejawia się w trudnościach w czytaniu, pisaniu i mówieniu.