Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Logopeda

W roku szkolnym  obowiązki logopedy szkolnego pełnią:
mgr Renata Szwagierek
mgr Joanna Manowska - Painta
mgr Anna Robak - Ostręga

mgr Renata Szwagierek
    Pracuje:
PONIEDZIAŁEK 8.55-10.35   11.50-12.35
ŚRODA                10.45 -13.40
CZWARTEK         10.45 -13.40

mgr Joanna Manowska-Painta
    Pracuje:
WTOREK              12.40 - 15.40
ŚRODA                  8.35 - 10.35
CZWARTEK           8.55 - 10.55  
PIĄTEK                  8.00 - 10.00   11.40 - 13.40   

mgr Anna Robak - Ostręga
    Pracuje:
CZWARTEK         8.00 - 9.40
PIĄTEK                8.00 - 9.40

Zajmują się dziećmi z zaburzeniami mowy.

1. Prowadzą badania wstępne uczniów z kl. 1, w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej.

2. Kontrolują stan mowy uczniów z kl.2-3 zakwalifikowanych na kontynuację terapii logopedycznej.

3. Dokonują diagnozy logopedycznej oraz odpowiednio do jej wyników –organizują pomoc logopedyczną.

4. Prowadzą rozmowy- wywiady z rodzicami uczniów nowoprzyjętych na zajęcia logopedyczne, w celu przekazania informacji o stanie mowy dzieci oraz ustalenia zasad współpracy.

5. Współpracują z wychowawcami klas uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne- informują o problemach i postępach logopedycznych.
Udzielają konsultacji logopedycznych rodzicom.

6. Monitorują postępy uczniów w czasie trwania terapii logopedycznej w oparciu o prowadzone badania.


Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w odpowiednie pomoce i sprzęt logopedyczny. Prowadzone są  indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Głównym celem specjalistycznych zajęć terapii logopedycznej jest nabywanie i podnoszenie sprawności artykulacyjnej oraz likwidowanie i korygowanie wad wymowy u dzieci z takimi problemami.

Terapia logopedyczna pozwala przezwyciężyć u dzieci z wadami wymowy kryzys szkolny, który przejawia się w trudnościach w czytaniu, pisaniu i mówieniu.