Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I semestr trwa od 1.09.2020r. do 12.02.2021r.
II semestr trwa od 15.02.2021r. do 25.06.2021r.

1.Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2020r.
2.Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020r. - 1 stycznia 2021r.
3.Ferie zimowe  4 - 17 stycznia 2021r.
4..Wiosenna przerwa świąteczna  1 - 6 kwietnia 2021r.
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  25 czerwca 2021r.
6. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.
7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
                                         14 października 2020r. (środa)
                                          22 grudnia 2020r. (wtorek)         
                                          24 maja 2021 r. (poniedziałek przed Egzaminem Ósmoklasisty)                        
                                          25-25 maja 2021r. (wtorek - czwartek) Egzamin Ósmoklasisty
                                          28 maja 2021 r. (piątek po Egzaminie Ósmoklasisty)
                                          04 czerwca 2021r. (piątek)