Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

I semestr trwa od 3.09.2018r do 3.02.2019r
II semestr trwa od 4.02.2019r do 21.06.2019r

1.Rozpoczęcie roku szkolnego - 3 września 2018r
2.Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018r - 1 stycznia 2019r
3.Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019r.
4..Wiosenna przerwa świąteczna  18 -23 kwietnia 2019r.
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca 2019r.
6. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.
7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
                                         12 października 2018r. (piątek)
                                           2 listopada 2018r. (piątek) 
                                         21 grudnia 2018r. (piątek)
                                        15-17 kwietnia 2019r. (poniedziałek - środa) Egzamin Ósmoklasisty
                                         2 maja 2019r. (czwartek)