Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Apele i uroczystości

Apele i uroczystości szkolne
 rok szkolny 2018/2019

Lp. Nazwa Termin Odpowiedzialni
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
kl. I-III 900
kl. IV-VIII 1030
p. Bartel
p. Tomanek
2. Narodowe Czytanie 8 września 2018 r.
(sobota)
p. Maras
3. Sprzątanie Świata
 (po zajęciach)
14-16 września 2018 r p. Bućkowska
p. Opara
4. Dzień Chłopca 28 września 2018 r. p. Wolff
p. Robak
5. Pasowanie na ucznia 27 września 2018 r. p. Bętkowska
p. Fortuna
6. Dzień Edukacji Narodowej 12 października 2018r. p. Tomanek
p. Suss
7. Święto Niepodległości 12 listopada 2018 r. p. Stysz
p. Opara
8. Dzień Pluszowego Misia + zajęcia otwarte dla przedszkolaków 26 listopada 2018 r. p. Bartel
9. Andrzejki kl. I-III w ramach edukacji 30 listopada 2018 r. wychowawcy
10. Mikołajki 6 grudnia 2018 r. p. Banasik
 
11. Jasełka
 dla szkoły i środowiska
21 grudnia 2018 r.
 
dla środowiska
11 stycznia 2019 r.
p. Bartel
p. Majnusz
p. Manowska-Painta
12. Zabawa karnawałowa I-III
Dyskoteka karnawałowa
IV-VIII
8 lutego 2019 r. Rada Rodziców +
p. Bartel
p. Bućkowska
13. Dzień otwarty dla przedszkolaków 6 marca 2019 r. p. Bętkowska
p. Fortuna
14. Dzień Kobiet 8 marca 2019 r. p. Zgoda
p. Pyrchała
15. Dzień Zdrowia 21 marca 2019 r. p. Kasprzyk
p. Wolff
16. Dzień Patrona 25 marca 2019 r. p. Opara
p. Maras
17. Egzamin ósmoklasisty 1, 2, 3 kwietnia 2019 r. p. Zemczak
18. Rekolekcje szkolne kwiecień  
2019 r.
p. Wywiał
19. Dzień Książki 24 kwietnia 2019 r. p. Zemczak
20. Święto Konstytucji 3-maja 30 kwietnia 2019 r. p. Bućkowska
21. Dzień Dziecka 31 maja 2019 r. p. Witkowska
p. Miłek
22. Festyn szkolny 7 czerwca 2019 r. p. Majnusz
p. Maras
p. Manowska
23. Dzień Sportu 18 czerwca 2019 r. p. Pyrchała
p. Zgoda
24. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r. p. Banasik kl. IV-VIII
p. Bućkowska
p. Steć               kl. I-III
p. Miłek
25. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 r. p. Nowakowska
p. Witkowska