Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Zebrania z rodzicami

 

 Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 
 

Lp. Termin  
Klasy I - IV Klasy V -VIII
1. 10.09.2020 r.
(czwartek)
Pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym
godz. 1630
Pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym
godz. 1730
 17.09.2020 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00
2. 12.11.2020 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców Zebranie rodziców
3. 17.12.2020 r.
(czwartek)
Konsultacje indywidualne z rodzicami
– przewidywane oceny ndst na I semestr godz. 1600 do 1800
4. 11.02.2021 r.
(czwartek)

Zebranie rodziców

Podsumowanie I semestru
 

Zebranie rodziców

Podsumowanie I semestru
 
11.02.2021 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców  - odwołane
5. 18.03.2021 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców
Zebranie rodziców
6. 15.04.2021 r.
(czwartek)
Konsultacje indywidualne z rodzicami godz. 1600 do 1800
7. 13.05.2021 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców
przewidywane oceny niezadowalające
Zebranie rodziców
przewidywane oceny ndst
8. Czerwiec 2021 r. Zebranie rodziców kl. III podsumowanie I etapu nauczania ------------------------------
17.06.2021 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00

Uwaga: podane godziny spotkań z rodzicami są orientacyjne i mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną.