Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Zebrania z rodzicami

 
 
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
 

Lp.  Termin  
Klasy I - III         Klasy IV -VIII
1. 12.09.2019 r.
(czwartek)
Pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym
godz. 1630
Pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym
godz. 1800
19.09.2019 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00
2. 21.11.2019 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców
godz. 1630
Zebranie rodziców
godz. 1730
3. 19.12.2019 r.
(czwartek)
Konsultacje indywidualne z rodzicami
– zagrożenia na I semestr godz. 1600 do 1800
4. 13.02.2020 r.
(czwartek)
Wywiadówka
godz. 1630
Wywiadówka
godz. 1730
21.02.2020 r. (piątek) zebranie Rady Rodziców godz. 16.30
5. 2.04.2020 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców
godz. 1630
Zebranie rodziców
godz. 1730
6. 14.05.2020 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców
zagrożenia roczne
godz. 1630
Zebranie rodziców
zagrożenia roczne
godz. 1730
7 4.06.2020 r.
(czwartek)
Konsultacje indywidualne z rodzicami godz. 1600 do 1800
8 Czerwiec 2020 r. Zebranie rodziców kl. III podsumowanie I etapu nauczania ------------------------------
18.06.2020 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00