Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Zebrania z rodzicami

 
Współpraca z rodzicami
Harmonogram zebrań i spotkań w roku szkolnym 2017/2018
 
 

Lp. Termin  
Klasy I - III Klasy IV -VII
1. 14.09.2017 r.
(czwartek)
Pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym
godz. 1630
Pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym
godz. 1800
 21.09.2017 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00
2. 16.11.2017 r. Zebranie rodziców
godz. 1630
Zebranie rodziców
godz. 1730
3. 14.12. 2017 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami
– zagrożenia na I semestr godz. 1600 do 1800
4. 18.01.2018 r. Wywiadówka
godz. 1630
Wywiadówka
godz. 1730
25.01.2018 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00
5. 22.03.2018 r. Zebranie rodziców
godz. 1630
Zebranie rodziców
godz. 1730
6. 19.04.2018 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami godz. 1600 do 1800
7 17.05.2018 r. Zebranie rodziców
zagrożenia końcoworoczne
godz. 1630
Zebranie rodziców
zagrożenia końcoworoczne
godz. 1730
8 Czerwiec 2018 r. Zebranie rodziców kl. III podsumowanie I etapu nauczania ------------------------------
18.06.2018 r. (poniedziałek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00