Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Zebrania z rodzicami

 
 
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
 
 

Lp. Termin  
Klasy I - III Klasy IV -VIII
1. 13.09.2018 r.
(czwartek)
Pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym
godz. 1630
Pierwsze zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym
godz. 1800
 20.09.2018 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00
2. 15.11.2018 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców
godz. 1630
Zebranie rodziców
godz. 1730
3. 20.12.2018 r.
(czwartek)
Konsultacje indywidualne z rodzicami
– zagrożenia na I semestr godz. 1600 do 1800
4. 31.01.2019 r.
(czwartek)

Wywiadówka
godz. 1630

Wywiadówka
godz. 1730
8.02.2019 r. (piątek) zebranie Rady Rodziców godz. 16.30
5. 21.03.2019 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców
godz. 1630
Zebranie rodziców
godz. 1730
6. 17.04.2019 r.
(środa)
Konsultacje indywidualne z rodzicami godz. 1600 do 1800
7 16.05.2019 r.
(czwartek)
Zebranie rodziców
zagrożenia końcoworoczne
godz. 1630
Zebranie rodziców
zagrożenia końcoworoczne
godz. 1730
8 Czerwiec 2019 r. Zebranie rodziców kl. III podsumowanie I etapu nauczania ------------------------------
13.06.2019 r. (czwartek) zebranie Rady Rodziców godz. 17.00