Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Wykaz bezpłatnych podręczników

WYKAZ BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
 
KL.I
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW wyd.GWO
Lokomotywa 1 – Elementarz cz.1
Lokomotywa 1 – Elementarz cz.2
Lokomotywa 1 – Matematyka
 
ZESZYTY ĆWICZEŃ
Lokomotywa 1 – Zestaw dla ucznia z ćwiczeniami do języka angielskiego
Czytam i piszę, cz.1-4, Matematyka cz.1-2
 
JĘZYK ANGIELSKI – Carol Read, Ana Soberon
                                   - KSIĄŻKA - "Bugs Team 1" wyd Macmillan
                                   - ĆWICZENIA - "Bugs Team 1"
 
KL.II 
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW wyd.GWO
Lokomotywa 2 – Czytam i poznaje świat cz.1
Lokomotywa 2 – Czytam i poznaje świat cz.2
Lokomotywa 2 – Matematyka
 
ZESZYTY ĆWICZEŃ
Lokomotywa 2 – Zestaw dla ucznia z ćwiczeniami do języka angielskiego
Czytam i piszę, cz.1-4, Matematyka cz.1-2
 
JĘZYK ANGIELSKI – Carol Read, Ana Soberon
                                   - KSIĄŻKA - "Bugs Team 2" wyd Macmillan
                                   - ĆWICZENIA - "Bugs Team 2"
 
 
KL.III
M. Lorek, M.Zatorska
PODRĘCZNIK - "Nasza Szkoła" - wyd. WSIP
ĆWICZENIA Z POMYSŁEM cz.1 -4,
ĆWICZENIA Z POMYSŁEM. MATEMATYKA. cz.1 - 4
ĆWICZENIA DODATKOWE - Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem.kl.3
 
JĘZYK ANGIELSKI – Elis Papiol, Maria Toht
                                  - KSIĄŻKA - "Bugs World 3" wyd. Macmillan
                                  - ĆWICZENIA - "Bugs World 3" 
 
 
KL.IV
 
JĘZYK POLSKI                   Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
                                            - PODRĘCZNIK- „Między nami 4” wyd. GWO 
                                            - ZESZYT ĆWICZEŃ – „Między nami 4 - wersja B” 
                                                                         
MATEMATYKA                    Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
                                            - PODRĘCZNIK – „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP   
                                            - 2 ZESZYTY ĆWICZEŃ – cz.1 i 2
                                                                                                                 
PRZYRODA                         Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer      
                                             - PODRĘCZNIK – „Tajemnice przyrody 4 wyd. Nowa Era
                                             - ZESZYT ĆWICZEŃ – „Tajemnice przyrody 4”
                                                                                                                               
MUZYKA                             Monika Gromek, Grażyna Kilbach 
                                             - PODRĘCZNIK - „Lekcja muzyki 4”  wyd. Nowa Era
                                                                       
PLASTYKA                         Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 
                                             - PODRĘCZNIK  – „Do dzieła 4” wyd. Nowa Era 
                                                                
HISTORIA                         Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski
                                            - PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 4” wyd. Nowa Era                                                            
                                                                       
JĘZYK ANGIELSKI             Nick Beare
                                            - KSIĄŻKA - „Brainy” wyd. Macmillan 
                                            - ĆWICZENIA - "Brainy"
                                                                                                        
TECHNIKA                           Lech Łabecki, Marta Łabecka    
                                             - PODRĘCZNIK - „Jak to działa? 4”  wyd. Nowa Era
 
INFORMATYKA                    Michał Kęska
                                             -PODRĘCZNIK -  „Lubię to! 4”  wyd. Nowa Era 
 
 
KL.V
 
JĘZYK POLSKI               Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
                                         - PODRĘCZNIK- „Między nami 5”  wyd.GWO 
                                         - ZESZYT ĆWICZEŃ – „Między nami 5 – wersja B”
                                                                            
MATEMATYKA               Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
                                         - PODRĘCZNIK - „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP
                                         -  2 ZESZYTY ĆWICZEŃ – cz.1 i 2 
 
GEOGRAFIA                    Feliks Szlajfer, Roman Malarz
                                          - PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 5” wyd.Nowa Era
                                         
MUZYKA                           Monika Gromek, Grażyna Kilbach 
                                          - PODRĘCZNIK - „Lekcja muzyki 5” wyd. Nowa Era
                                                                                                                                      
PLASTYKA                       Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 
                                          - PODRĘCZNIK  – „Do dzieła 5” wyd. Nowa Era
 
HISTORIA                         Grzegorz Wojciechowski
                                          - PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 5” wyd. Nowa Era

BIOLOGIA                         Marian Sęktas, Joanna Stawarz
                                          - PODRĘCZNIK - "Puls życia 5" wyd. Nowa Era 
                      
JĘZYK ANGIELSKI           Nick Beare
                                           PODRĘCZNIK - "Brainy" wyd. Macmilan   
 
TECHNIKA                         Lech Łabecki, Marta Łabecka    
                                           - PODRĘCZNIK - „Jak to działa? 5”  wyd. Nowa Era

INFORMATYKA                  Michał Kęska
                                           -PODRĘCZNIK -  „Lubię to! 5”  wyd. Nowa Era 
 
 
KL.VI
 
JĘZYK POLSKI                Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
                                         - PODRĘCZNIK- „Między nami 6” wyd.GWO                                                                         
                                         - ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 6”
 
MATEMATYKA                Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
                                        - PODRĘCZNIK - „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP 
                                        - 2 ZESZYTY ĆWICZEŃ – cz.1 i 2
                                                              
PRZYRODA                     Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
                                         - PODRĘCZNIK – „Na tropach przyrody 6” wyd.Nowa Era
                                         - ZESZYT ĆWICZEŃ – „Na tropach przyrody 6”
 
MUZYKA                          Monika Gromek, Grażyna Kilbach   
                                         -PODRĘCZNIK – „Lekcja Muzyki 6” wyd.Nowa Era
                                    
 PLASTYKA                     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 
                                        - PODRĘCZNIK  – „Do dzieła 6” wyd. Nowa Era
                                                                                                                                      
HISTORIA                      Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch
I SPOŁECZEŃSTWO    - PODRĘCZNIK – „My i historia 6”. wyd. Nowa Era
                                       - ZESZYT ĆWICZEŃ
                                                                                                              
JĘZYK ANGIELSKI          Virginia Evans, Jenny Dooley
                                         - KSIĄŻKA - „Starland 3” wyd. Express Publishing
                                          - ĆWICZENIA - "Starland 3"  
                                         
ZAJĘCIA TECHNICZNE    Lech Łabecki, Marta Łabecka    
                                           - PODRĘCZNIK - „Jak to działa? 6”  wyd. Nowa Era

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE    Michał Kęska
                                                 -PODRĘCZNIK -  „Lubię to! 6”  wyd. Nowa Era 

 
KL.VII
 
JĘZYK POLSKI                   A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka
                                            - PODRĘCZNIK- „Między nami 7” wyd.GWO                                                                         
                                            - ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 7” – wersja B
 
MATEMATYKA                   E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka, A.Drążek
                                            - PODRĘCZNIK - „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP 
                                            - ZESZYT ĆWICZEŃ - „Matematyka”
                                               
BIOLOGIA                          Małgorzata Jefimow
                                           - PODRĘCZNIK – „Puls życia 7” wyd.Nowa Era
 
CHEMIA                             Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
                                            - PODRĘCZNIK – „Chemia Nowej Ery 7” wyd. Nowa Era
                                                               
FIZYKA                               Marcin Braun, Weronika Śliwa    
                                            -PODRĘCZNIK  – „To jest fizyka 7” wyd. Nowa Era
                                                                
GEOGRAFIA                     Roman Malarz, Mariusz Szubert   
                                           - PODRĘCZNIK  – „Planeta Nowa 7” wyd. Nowa Era
                                                               
MUZYKA                            Monika Gromek, Grażyna Kilbach   
                                            -PODRĘCZNIK  – „Lekcja muzyki 7” wyd.Nowa Era
                                                               
 PLASTYKA                        Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 
                                           - PODRĘCZNIK  – „Do dzieła! 7” wyd. Nowa Era
                                                                                                                                      
HISTORIA                          Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow   
                                           - PODRĘCZNIK - „Wczoraj i dziś 7” wyd.Nowa Era
                                                                                                                                                                           
JĘZYK ANGIELSKI            Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morirs
                                           -  KSIĄŻKA - „All Clear” wyd. Macmillan  
                                           -  ZESZYT ĆWICZEŃ - „All Clear”

JĘZYK NIEMIECKI               Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka     
                                             - PODRĘCZNIK - „Meine Deutschtour 7” wyd. Nowa Era
                                             - ZESZYT ĆWICZEŃ - „ Meine Deutschtour 7””
 
INFORMATYKA                   Michał Kęska
                                             -PODRĘCZNIK -  „Lubię to!”  wyd. Nowa Era

KL.VIII
 
JĘZYK POLSKI                   A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka
                                            - PODRĘCZNIK- „Między nami 8” wyd.GWO                                                                         
                                            - ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 8” – wersja B
 
MATEMATYKA                   E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka, A.Drążek
                                            - PODRĘCZNIK - „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP 
                                            - ZESZYT ĆWICZEŃ - „Matematyka”
                                               
BIOLOGIA                          Małgorzata Jefimow
                                           - PODRĘCZNIK – „Puls życia 8” wyd.Nowa Era
 
CHEMIA                             Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
                                            - PODRĘCZNIK – „Chemia Nowej Ery 8” wyd. Nowa Era
                                                               
FIZYKA                               Marcin Braun, Weronika Śliwa    
                                            -PODRĘCZNIK  – „To jest fizyka 8” wyd. Nowa Era
                                                                
GEOGRAFIA                     Roman Malarz, Mariusz Szubert   
                                           - PODRĘCZNIK  – „Planeta Nowa 8” wyd. Nowa Era
                                                                                                          
WIEDZA                             Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki
O SPOŁECZEŃSTWIE      - PODRĘCZNIK - "Dziś i jutro" wyd. Nowa Era 
                                                                                                   
HISTORIA                          Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow   
                                           - PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 8” wyd.Nowa Era
                                                                                                                                                                           
JĘZYK ANGIELSKI            M.Mann, S.Taylore - Knowles
                                           -  PODRĘCZNIK - "Repetytorium ósmoklasisty
                                                                          Podręcznik do języka angielskiego"
                                                                          wyd. Macmillan 
                                           
JĘZYK NIEMIECKI               Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka     
                                             - PODRĘCZNIK - „Meine Deutschtour 8”  wyd. Nowa Era
                                             - ZESZYT ĆWICZEŃ-„ Meine Deutschtour 8””
 
JĘZYK HISZPAŃSKI            Xavier Passcual Lopez, Agnieszka Dudziak - Szukała
                                             - PODRĘCZNIK - "Explora2" wyd. Draco
                                             - ZESZYT ĆWICZEŃ 
 
INFORMATYKA                   Grażyna Koba
                                             -PODRĘCZNIK -  „Lubię to!”  wyd. Nowa Era

EDUKACJA DLA                  Jarosław Słoma
BEZPIECZEŃSTWA            - PODRĘCZNIK - "Żyję i działam bezpiecznie" wyd. Nowa Era