Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Wykaz bezpłatnych podręczników

WYKAZ BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


 

KL.I
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW wyd.GWO
Lokomotywa 1 – Elementarz cz.1
Lokomotywa 1 – Elementarz cz.2
Lokomotywa 1 – Matematyka

 ZESZYTY ĆWICZEŃ
Lokomotywa 1 – Czytam i piszę, cz.1-4, Matematyka cz.1-2

 
JĘZYK ANGIELSKI – Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr- Modrzejewska
nr dop. 811/1/2017              - KSIĄŻKA - "Bugs Team 1" wyd. Macmillan
                                             - ĆWICZENIA - "Bugs Team 1"
 
KL.II
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW wyd.GWO, nr dop.781/2/2018
Lokomotywa 2 – Czytam i poznaję świat cz.1 i cz.2
Lokomotywa 2 – Matematyka
 
ZESZYTY ĆWICZEŃ
Czytam i piszę cz.1-4
Matematyka cz.1-2
 
JĘZYK ANGIELSKI – Carol Read, Ana Soberon
nr dop. 811/1/2017              - KSIĄŻKA - "Bugs Team 2" wyd. Macmillan
                                             - ĆWICZENIA - "Bugs team 2"
 
 
KL.III
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW wyd.GWO, nr dop.781/3/2019
Lokomotywa 3 – Czytam i poznaję świat cz.1 i cz.2
Lokomotywa 3 – Matematyka
 
ZESZYTY ĆWICZEŃ
Czytam i piszę cz.1-4
Matematyka cz.1-2
 
JĘZYK ANGIELSKI – Carol Read, Ana Soberon
nr dop. 811/1/2017              - KSIĄŻKA - "Bugs Team 3" wyd. Macmillan
                                             - ĆWICZENIA - "Bugs team 3"
 

KL.IV

 
JĘZYK POLSKI              Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
nr dop. 867/1/2017                              - PODRĘCZNIK- „Między nami 4” wyd. GWO
                                                               - ZESZYT ĆWICZEŃ – „Między nami 4 - wersja B”
                                                                          
MATEMATYKA                     Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
nr dop. 787/1/2017                              - PODRĘCZNIK – „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP                                                                                                           - 2 ZESZYTY ĆWICZEŃ – cz.1 i 2
                                                                                                                                            
PRZYRODA                                        Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer
nr dop. 863/2017                                 - PODRĘCZNIK – „Tajemnice przyrody 4 wyd. Nowa Era
                                                               - ZESZYT ĆWICZEŃ – „Tajemnice przyrody 4”
                                                                                                                                         

MUZYKA                                              Monika Gromek, Grażyna Kilbach
nr dop. 852/1/2017                           - PODRĘCZNIK - „Lekcja muzyki 4”  wyd. Nowa Era

                                                                        
 
PLASTYKA                                          Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
nr dop. 903/1/2017                              - PODRĘCZNIK – „Do dzieła 4” wyd. Nowa Era
 
             

HISTORIA                                            Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski
nr dop. 877/1/2018                              - PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 4” wyd. Nowa Era

                                                              
 

JĘZYK ANGIELSKI                            Nick Beare
nr dop.831/1/2017                             - KSIĄŻKA „Brainy” + ĆWICZENIA

                                                               wyd. Macmillan   
TECHNIKA                                      Lech Łabecki, Marta Łabecka   
 nr dop. 295/1/2017                               - PODRĘCZNIK - „Jak to działa? 4” wyd. Nowa Era

INFORMATYKA                           Michał Kęska
nr dop. 847/1/2017                                  -PODRĘCZNIK - „Lubię to! 4” wyd. Nowa Era 
 
 
 

KL.V

 
JĘZYK POLSKI                                   Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Nr dop. 867/2/2018                            - PODRĘCZNIK- „Między nami 5”  wyd.GWO
                                                            - ZESZYT ĆWICZEŃ – „Między nami 5 – wersja B”
                                                                         
MATEMATYKA                                    Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
nr dop. 787/2/2018                             - PODRĘCZNIK - „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP
                                                           -  2 ZESZYTY ĆWICZEŃ – cz.1 i 2
                                                              

GEOGRAFIA                      Roman Malarz, Feliks Szlajfer  
 nr dop. 906/1/2018                               -PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 5” wyd. Nowa Era

 
 

MUZYKA                                              Monika Gromek, Grażyna Kilbach
nr dop. 852/2/2018                             - PODRĘCZNIK - „Lekcja muzyki 5” wyd. Nowa Era

 
 

PLASTYKA                     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
nr dop. 903/2/2018                            - PODRĘCZNIK – „Do dzieła 5” wyd. Nowa Era

 
 
HISTORIA                                   Grzegorz Wojciechowski
Nr dop. 877/2/2018                              - PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 5” wyd. Nowa Era

 

BIOLOGIA                             Marian Sęktas, Joanna Stawarz
nr dop. 844/1/2018                           - PODRĘCZNIK – „Puls życia 5” wyd. Nowa Era

 
                                                                                               

JĘZYK ANGIELSKI               Nick Beare
 nr dop. 831/1/2017                    -PODRĘCZNIK "Brainy" wyd.Macmillan
                                                   -ZESZYT ĆWICZEŃ  


TECHNIKA                                  Lech Łabecki, Marta Łabecka   
nr dop.295/2/2010/2015                  - PODRĘCZNIK - „Jak to działa? 5” wyd. Nowa Era


INFORMATYKA                Michał Kęska
nr dop. 874/2/2018                           -PODRĘCZNIK - „Lubię to! 5” wyd. Nowa Era 
 
 
 
 
 
 

KL.VI

 
JĘZYK POLSKI                   Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
                                                            - PODRĘCZNIK- „Między nami 6” wyd.GWO
                                                                 - ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 6”

 

MATEMATYKA                                    Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
                                                         - PODRĘCZNIK - „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP
                                                          - 2 ZESZYTY ĆWICZEŃ – cz.1 i 2

 
GEOGRAFIA                             Tomasz Rachwał, Roman Malarz
nr dop. 906/2/2019                                -PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 6” wyd. Nowa Era
 
                                                             
BIOLOGIA                             Joanna Stawarz
nr dop. 844/2/2019                             - PODRĘCZNIK – „Puls życia 6” wyd. Nowa Era
                                                              
                                                               

MUZYKA                                       Monika Gromek, Grażyna Kilbach  
nr dop. 852/3/2019                               -PODRĘCZNIK – „Lekcja Muzyki 6” wyd.Nowa Era

                                                 

                                                           
PLASTYKA                            Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
nr dop. 903/3/2018                                - PODRĘCZNIK – „Do dzieła 6” wyd. Nowa Era
 
 
HISTORIA                           Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch
                                                - PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 6”. wyd. Nowa Era
 
                                                                                                       
JĘZYK ANGIELSKI                 Nick Beare
Nr dop. 831/3/2019                                - KSIĄŻKA "Brainy 6” wyd. Macmillan
                                                                - ZESZYT ĆWICZEŃ                                                                

TECHNIKA                                         Lech Łabecki, Marta Łabecka   
nr dop. 295/3/2019                              - PODRĘCZNIK - „Jak to działa? 6” wyd. Nowa Era
 
 INFORMATYKA                           Michał Kęska
nr dop. 847/3/2018                                   -PODRĘCZNIK - „Lubię to! 6” wyd. Nowa Era 
 
 

KL.VII

 
JĘZYK POLSKI               A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka
nr dop.867/4/2017                            - PODRĘCZNIK- „Między nami 7” wyd. GWO                     
                                                           - ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 7” – wersja B
 

MATEMATYKA               E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka, A.Drążek
r dop. 787/4/2017                             - PODRĘCZNIK - „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP
                                                               - ZESZYT ĆWICZEŃ - „Matematyka”

                                              

BIOLOGIA                             Małgorzata Jefimow
nr dop. 844/4/2017                           - PODRĘCZNIK – „Puls życia 7” wyd.Nowa Era

 

CHEMIA                                      Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
nr dop. 785/1/2017                           -PODRĘCZNIK – „Chemia Nowej Ery7” wyd. Nowa Era

                                                               

FIZYKA                                       Marcin Braun, Weronika Śliwa   
nr dop.818/1/2017                           -PODRĘCZNIK – „To jest fizyka 7” wyd. Nowa Era
                                                           - ZESZYT ĆWICZEŃ

                                                               

GEOGRAFIA                             Roman Malarz, Mariusz Szubert  
nr dop. 906/3/2017                        -PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 7” wyd. Nowa Era

                                                              

MUZYKA                                 Monika Gromek, Grażyna Kilbach  
nr dop. 852/4/2017                       -PODRĘCZNIK – „Lekcja muzyki 7” wyd.Nowa Era

                                                              

 PLASTYKA                     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
 nr dop. 903/4/2017                        - PODRĘCZNIK – „Do dzieła! 7” wyd. Nowa Era
                                                                                                                                      

HISTORIA                     Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow 
nr dop. 877/4/2017                       - PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 7” wyd.Nowa Era

                                                                                                                                                                          
JĘZYK ANGIELSKI            Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morirs
nr dop. 848/1/2017                            - KSIĄŻKA „All Clear ” wyd. Macmillan 
                                                           - ZESZYT   ĆWICZEŃ-„All Clear ”

JĘZYK NIEMIECKI                Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka    
 nr dop.838/1/2017                             - PODRĘCZNIK - „Meine Deutschtour 7” wyd. Nowa Era
                                                            - ZESZYT   ĆWICZEŃ-„ Meine Deutschtour 7”

INFORMATYKA                      Michał Kęska
nr dop.847/4/2017                               -PODRĘCZNIK - „Lubię to! 7” wyd. Nowa Era 
 
 
 

KL.VIII

JĘZYK POLSKI               A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka
nr dop. 867/5/2018                           - PODRĘCZNIK - "Międzynami8” wyd.GWO
                                                          - ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 8” – wersja B

 

MATEMATYKA               E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka, A.Drążek
nr dop. 787/5/2018                           - PODRĘCZNIK - „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP                                                                                                             - ZESZYT ĆWICZEŃ - „Matematyka”                                           

BIOLOGIA                               Marian Sęktas, BeataSągin
nr dop. 844/3/2018                              - PODRĘCZNIK – „Puls życia 8” wyd. Nowa Era

 

CHEMIA                                        Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwinnr dop. 785/2/2018                              -                                                                PODRĘCZNIK – „Chemia Nowej Ery8” wyd. Nowa Era

 

FIZYKA                                         Marcin Braun, Weronika Śliwa   
nr dop.818/2/2018                              -PODRĘCZNIK – „To jest fizyka 8” wyd. Nowa Era

 

GEOGRAFIA                               Tomasz Rachwał  
nr dop. 906/4/2018                               -PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 8” wyd. Nowa Era

 
WIEDZA O                             Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, 
SPOŁECZEŃSTWIE                 - PODRĘCZNIK – „Dziś i jutro” wyd. Nowa Eranr dop. 874/2017

HISTORIA                        Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
nr dop. 877/5/2018                            - PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 8” wyd.Nowa Era

 
JĘZYK ANGIELSKI               M. Mann, S.Taylore - Knowles
nr dop. 925/2018                                - PODRĘCZNIK - "Repetytorium ósmoklasisty.
                                                                                             Podręcznik do języka angielskiego"
                                                                                              wyd. Macmillan                 

JĘZYK NIEMIECKI               Ewa Kościelniak - Walewska
   nr dop. 838/2/2018                         - PODRĘCZNIK - „Meine Deutschtour 8” wyd. Nowa Era
                                                            - ZESZYT   ĆWICZEŃ-„ Meine Deutschtour 8”

 INFORMATYKA                     Grażyna Koba
  nr dop. 847/5/2018                           -PODRĘCZNIK - „Lubię to! 8” wyd. Nowa Era 

EDUKACJA DLA                     Jarosław Słoma
BEZPIECZEŃSTWA                     - PODRĘCZNIK - "Żyję i działam bezpiecznie" wyd. Nowa Era
nr dop. 846/2017