Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Śniadanie Daje Moc

„Śniadanie Daje Moc” to program edukacyjny, w którym zachęca się nauczycieli uczniów klas 0-3 szkół podstawowych oraz ich rodziców do wprowadzenia w dietę właściwych nawyków żywieniowych. W ramach programu realizuje się misje śniadaniowe, które zawierają informacje na temat 12 zasad zdrowego odżywiania oraz zachęca się w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania obchodzonego 8 listopada, do przygotowania najważniejszego posiłku dnia. W tym dniu uczniowie wszystkich szkół w Polsce, biorących udział w programie, podczas zajęć lekcyjnych przygotowują wspólnie zdrowe śniadanie.
Najważniejsze cele programu:
  • Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
  • Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
Koordynator Joanna Miłek