Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Informacje z MEN

W związku z licznymi pytaniami przez rodziców, które dotyczą reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach na naszej stronie internetowej  zostały zamieszczone linki umożliwiające możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej  (kliknij tutaj...)
Broszura "DOBRA SZKOŁA" (kliknij tutaj...)

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości (kliknij tutaj)