Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Dokumenty

Statut Szkoły - kliknij tutaj

Regulamin ucznia - kliknij tutaj

Roczny plan pracy szkoły - kliknij tutaj 

Program profilaktyczno - wychowawczy - kliknij tutaj

System Bezpieczeństwa Szkoły - (kliknij tutaj.....)

Plan działań zmierzających do poprawy efektów kształceniakliknij tutaj

Procedura korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników - kliknij tutaj

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia - kliknij tutaj

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii koronawirusa - kliknij tutaj

Covid-19 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kliknij tutaj

Procedura organizacji zadań w okresie zawieszenia zajęć kliknij tutaj

Regulamin lekcji i zajęć on-line kliknij tutaj

Zasady prowadzenia zebrań online z rodzicami - kliknij tutaj

Regulamin:
- boiska szkolnego - kliknij tutaj
- sali gimnastycznej - kliknij tutaj
- sali komputerowej - kliknij tutaj
- świetlicy - kliknij tutaj
- biblioteki - kliknij tutaj
- stołówki - kliknij tutaj
Karta informacyjna oceniania z:
- edukacji wczesnoszkolnej - kliknij tutaj
- j.polski kl.IV - kliknij tutaj
- j.polski kl.V - kliknij tutaj
- j.polski kl.VI - kliknij tutaj
- j.polski kl.VII - kliknij tutaj
- j.polski kl.VIII - kliknij tutaj
- matematyka kl.IV -VIII - kliknij tutaj
- j.angielski kl.I - III - kliknij tutaj
- j.angielski kl.IV - VIII - kliknij tutaj
- j.niemiecki kl.VII - VIII - kliknij tutaj
- historia kl.IV-V, hist. i społ kl.VI - VIII, WOS kl.VIII kliknij tutaj
- geografia kl.V - kliknij tutaj
- geografia kl.VI - kliknij tutaj
- geografia kl.VII - kliknij tutaj 
- geografia kl.VIII - kliknij tutaj
- przyroda kl.IV - kliknij tuta
- technika kl.IV, V, VI - kliknij tutaj
- edu. dla bezpieczeństwa kl.VIII - kliknij tutaj
- fizyka kl.VII, VIII - kliknij tutaj
- chemia kl.VII, VIII - kliknij tutaj
- plastyka kl.IV - VII - kliknij tutaj
- biologia kl.V, VII, VIII - kliknij tutaj
- wychowanie fizyczne kl.IV - VIII - kliknij tutaj  
- muzyka kl.IV - VII - kliknij tutaj
- religia kl I - III - kliknij tutaj
- religia kl.IV - VIII - kliknij tutaj
- informatyka kl.IV - VIII - kliknij tutaj