Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Dokumenty

Statut Szkoły - kliknij tutaj

Regulamin szkoły - kliknij tutaj

Roczny plan pracy szkoły - kliknij tutaj 

Program profilaktyczno - wychowawczy - kliknij tutaj

Plan działań zmierzających do poprawy efektów kształceniakliknij tutaj

Procedura korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników - kliknij tutaj

Regulamin wycieczek i wyjść - kliknij tutaj

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia - kliknij tutaj

Regulamin:
- boiska szkolnego - kliknij tutaj
- sali gimnastycznej - kliknij tutaj
- sali komputerowej - kliknij tutaj
- świetlicy - kliknij tutaj
- biblioteki - kliknij tutaj
- stołówki - kliknij tutaj
Karta informacyjna oceniania z:
- edukacji wczesnoszkolnej - kliknij tutaj
- religii kl.I - kliknij tutaj
- religii kl.III - kliknij tutaj
- j.polskiego kl.IVb, IVc, Va - kliknij tutaj 
- j.polskiego kl.IVa  kliknij tutaj
- j.polskiego kl.Vb - kliknij tutaj
- j.polskiego kl.VI - kliknij tutaj
- j.polskiego kl.VII - kliknij tutaj
- j.angielskiego kl.I - kliknij tutaj
- j.angielskiego kl.II - III - kliknij tutaj
- j.angielskiego kl.IV - kliknij tutaj
- j.angielskiego kl.V - kliknij tutaj
- j.angielskiego kl.VI - kliknij tutaj
- j.angielskiego kl.VII - kliknij tutaj
- matematyki kl.IV-V - kliknij tutaj
- matematyki kl.VI-VII - kliknij tutaj
- historii kl.IV - VII - kliknij tutaj
- przyrody kl.IV - kliknij tutaj 
- przyrody kl.V - kliknij tutaj
- przyrody kl.VI - kliknij tutaj
- biologii kl.VII - kliknij tutaj
- chemii kl.VII - kliknij tutaj
- muzyki kl.IV - VII - kliknij tutaj
- wychowania fizycznego kl.IV - VII - kliknij tutaj
- informatyki i zajęć komputerowych - kl.IV - VII - kliknij tutaj
- techniki kl.IV - kliknij tutaj
- zajęć technicznych kl.V, VI - kliknij tutaj
- j.niemieckiego kl.VII - kliknij tutaj        

- geografii kl.VII - kliknij tutaj
- j.hiszpańskiego kl.VII - kliknij tutaj
- fizyki kl.VII - kliknij tutaj
- plastyki kl.IV - VII - kliknij tutaj