Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Samośka

Innowacja pedagogiczna: „Samośka”.

W roku szkolnym 2017/2018 wychowawcy świetlicy szkolnej, p. Kasprzyk i p.Hołubowicz rozpoczęły realizację autorskiej innowacji pedagogicznej pt. „Samośka”. Innowacja skierowana jest do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
Ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności, które w przyszłości pomogą im odnaleźć się w świecie oraz zagwarantują samodzielność. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie nie tylko nabędą wiedzę wynikającą z realizacji podstawy programowej, ale także poszerzą ją o nowe kompetencje i zdolności.
Motywem przewodnim będzie pojawianie się postaci fikcyjnej o imieniu Samośka, która przeprowadzać będzie dzieci przez cały cykl zajęć, przekazywać im wiadomości oraz uczyć wykorzystania ich w praktyce.
 
Zajęcia zaplanowane są na kilka dni w miesiącu, z czego każdy dotyczyć będzie innej tematyki. Dzięki temu, w roku szkolnym uczniowie opanują 10 różnych umiejętności, zarówno z dziedziny matematyki, jak i przyrody, geografii, literatury czy sztuki.
 
Główne założenia innowacji to:
-wyposażenie uczniów w umiejętności dodatkowe przydatne w życiu codziennym,
-wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości,
-zdobycie wiedzy użytecznej o otaczającym świecie,
-rozbudzenie kreatywności, samodzielności, niezależności i uzdolnień twórczych.