Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Mikroświat wokół nas

Innowacja pedagogiczna pt. „Mikroświat wokół nas”. 

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 nauczyciel przyrody i geografii, p. Anna Bućkowska rozpoczęła realizację autorskiej innowacji pedagogicznej pt. „Mikroświat wokół nas”. Innowacja skierowana jest do uczniów klas czwartych szczególnie zainteresowanych przyrodą i realizowana jest w formie zajęć pozalekcyjnych jeden raz w tygodniu. Uczestnicy innowacji będą nabywać umiejętności obserwacji otaczającego świata ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji mikroskopowych. Podczas zajęć uczniowie będą zdobywać nowe umiejętności oraz pogłębiać wiedzę z zakresu obserwacji ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji mikroskopowych. Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie jednocześnie zachęcał uczestników do aktywności oraz twórczego myślenia. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie nie tylko nabędą wiedzę wynikającą z realizacji podstawy programowej, ale także poszerzą ją o nowe kompetencje i zdolności.