Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Kompetencje na szóstkę

„Kompetencje na szóstkę” - Celem programu jest rozwijanie kompetencji społecznych uczniów; kształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, rozumowania i argumentowania; wszechstronny rozwój osobowy ucznia; zaspokojenie naturalnej ciekawości poznawczej ucznia.

Uczestnicy: uczniowie kl. I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej