Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Z mamą, tatą w ruchu

autorzy:
Grażyna Bartel, Beata Bętkowska, Grzegorz Pyrchała
 
Ogólne założenia innowacji
Zawarte w innowacji  działania mają zachęcić dzieci i rodziców do wspólnej rekreacji ruchowej. 
W ramach przygotowanej innowacji prowadzone będą zajęcia na wielu płaszczyznach edukacyjnych.
Uczniowie poprzez różnorodne działania realizować będą poniżej przedstawione  cele.
Działania prowadzone w ramach innowacji odbywać będą się poza zajęciami szkolnymi, w dni wolne, tak aby łatwo było zagospodarować wspólny czas rodzica i dziecka ze szkołą.

Proponowana innowacja ma za zadanie stworzenie takich warunków, aby zostały zrealizowane zamierzone cele:
  • Poznawanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu w grupie.
  • Zwiększenie odporności i poprawa wydolności fizycznej, walka z otyłością.
  • Rozwijanie tężyzny fizycznej uczniów, zwiększenie wydolności oddechowej.
  • Rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej i  poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa ich sprawności fizycznej.
  • Popularyzacja kultury fizycznej wśród rodziców.
  • Promocja szkoły i jej osiągnięć sportowych. Wzbudzenie zainteresowania szkołą rodziców i uczniów.
  • Kulturalne zachowanie podczas imprez sportowych.