Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Na zdrowie

autor innowacji: Grażyna Bartel
 
Ogólne założenia innowacji
Punktem wyjścia do opracowania innowacji pedagogicznej – „Na zdrowie”  była wiedza, którą uczniowie zdobyli podczas udziału w warsztatach kulinarnych „Kolorowo znaczy zdrowo”, zorganizowanych przez Katedrę Dietetyki w Zabrzu. 
 Zajęcia w ramach innowacji  skierowane są do uczniów klasy III i ich rodziców .
Innowacja pedagogiczna będzie spójna tematycznie z programem edukacji wczesnoszkolnej i wzbogacona o ciekawe pomysły metodyczno – organizacyjne prowadzonych zajęć, oraz powiązana zostanie z rządowym programem „ Owoce w szkole”
W ramach innowacji zaplanowano po jednym zajęciu w miesiącu wykorzystując ciekawe metody i zmiany organizacyjne, które wzbogacą tematykę zajęć.
W  okresie trwania innowacji zaplanowano ciekawe zajecia edukacyjne nawiązujące do nietypowych świąt, poprzez, które w sposób innowacyjny zostaną przekazane treści o tematyce zdrowotnej np.:”Dzień Chleba”, „Międzynarodowy Dzień Makaronu”, „Dzień Buraka”, czy „Dzień Ryby”. itp., wycieczki edukacyjne , spotkania oraz konkurs wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, który będzie podsumowaniem programu. 
 
Cele innowacji:
 - kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie
 - poznanie czynników wpływających na zdrowie człowieka,
 - uświadomienie wartości odżywczych spożywanych pokarmów
 - zachęcenie uczniów i rodziców do wspólnego przygotowywania posiłków 
 - umiejętność samodzielnego przygotowania pełnowartościowego posiłku.