Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Zakodowani Trzecioklasiści

autor innowacji: Grażyna Bartel
 
     Myślą przewodnią innowacji  jest dążenie  do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Kładziony będzie nacisk na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.  
     Główny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie problemów przez zabawę, gry, działania zintegrowane,  symulacje, aktywizację uczniów w procesie nauczania i pracę zespołową.
      Działania związane w ramach innowacji prowadzone będą podczas zjęć edukacji wczesnoszkolnej, oraz zajęć komputerowych w klasie trzeciej.
Innowacja jest innowacją metodyczną, co oznacza, że wprowadzono wiele ciekawych i innowacyjnych metod przygotowanych przez autora innowacji.
     W ramach jej działań wykorzystane zostaną także scenariusze zajęć stworzone przez trenerów programu Mistrzowie Kodowania, które są ogólnie dostępne na wolnej licencji na stronie wiki.mistrzowiekodowania.pl. 
Uczniowie będą projektować, tworzyć i zapisywać w języku programowania, pomysły historyjek, rozwiązywania problemów i proste algorytmy. 

Cele innowacji:
  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. 
  • Rozwiązywanie problemów i komunikowanie się z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń.
  • Uatrakcyjnienie nauczania. 
  • Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu .
  • Podniesienie jakości nauczania.