Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Kultura krajów anglojęzycznych

Autor innowacji: Patrycja Ilków

Rodzaj innowacji: j. angielski/ 1 lekcja w tygodniu od 01.10.2019 do 31.05.2020

Adresaci innowacji: klasa VII a, VII b

Opis innowacji:
Innowacja będzie prowadzona w wymiarze 1 godziny w tygodniu w klasie VII a oraz VII b.
Uczestnikami będą wszyscy uczniowie z klasy VII a i VII b. Podczas zajęć poruszone zostaną tematy związane z kulturą krajów anglojęzycznych. Zostanie poszerzone nowe słownictwo.
Innowacja poszerzy umiejętności językowe w oparciu o inne niż tylko tradycyjny podręcznik, materiały, w tym aktualne źródła (także w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne).
Innowacja ma na celu kształtowanie postawy otwartości na inne kultury, ludzi oraz języki.

Przewidywany efekt: poszerzenie wiedzy ogólnej i słownictwa