Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Wizja i misja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki to miejsce przyjazne i bezpieczne dla uczniów, które stwarza warunki sprzyjające uczeniu się.

Kształtuje swoich wychowanków w duchu empatii, tolerancji, a także odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz własne czyny i decyzjeMISJA SZKOŁY
Nasza szkoła jest miejscem, gdzie w poczuciu bezpieczeństwa i w przyjaznej atmosferze możemy się uczyć, rozwijać i osiągać sukcesy.


WIZJA SZKOŁY
W naszej szkole:
* dbamy o wszechstronny rozwój uczniów,
* kształtujemy właściwe postawy społeczne,
* promujemy zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną,
* rozwijamy czytelnictwo,
* rozszerzamy kompetencje informatyczne,
* stwarzamy warunki sprzyjające rozwijaniu zdolności uczniów,
* współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.