Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

27 lutego 2020 |

Rekrutacja do klasy I

31 lipca 2019 |

Duplikat legitymacji szkolnej

31 lipca 2019 |

Duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej

03 sierpnia 2019 |

Pomoc materialna - zasiłek szkolny

30 sierpnia 2020 |

Pomoc materialna - stypendium o charakterze socjalnym

03 sierpnia 2018 |

Pomoc materialna - Wyprawka szkolna

01 września 2020 |

Ubezpieczenie uczniów