Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

27 lutego 2017 |

Rekrutacja do klasy I

31 lipca 2016 |

Duplikat legitymacji szkolnej

31 lipca 2016 |

Duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej

03 sierpnia 2016 |

Pomoc materialna - zasiłek szkolny

03 sierpnia 2016 |

Pomoc materialna - stypendium o charakterze socjalnym

03 sierpnia 2016 |

Pomoc materialna - Wyprawka szkolna

03 sierpnia 2016 |

Ubezpieczenie uczniów