Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 3

w Siemianowicach Śląskich

od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczyciel

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE  - ERGO HESTIA

AGENCJA  UBEZPIECZENIOWA  SUPERPOLISA PL. PEGAZ SP. Z O. O.

ul. Śląska 11

Siemianowice Śląskie


Tel: 501 242 555

W razie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się poza szkołą należy po zakończeniu leczenia dziecka zgłosić się do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 z kserokopią karty przebiegu leczenia i odebrania formularza ubezpieczeniowego.

W razie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w szkole należy zgłosić się do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 celem ustalenia terminu podpisania protokołu powypadkowego i odebrania formularza ubezpieczeniowego.