Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Szkoła Odkrywców Talentów

„Szkoła Odkrywców Talentów” to tytuł przyznawany szkołom, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania zdolności, zainteresowań dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa nr 3 została wyróżniona tym tytułem w lutym 2014 r.
Nasi uczniowie uczestniczą w szeregu zajęć pozalekcyjnych, których działanie nastawione jest na rozwijanie indywidualnych uzdolnień, zamiłowań, a także odnoszenie sukcesów, które stanowią najskuteczniejszą motywację do dalszej pracy nad samorozwojem. W naszej szkole każdy uczeń ma możliwość odkrycia w sobie nieprzeciętnych zdolności, m.in. plastycznych, muzycznych, tanecznych, językowych, literackich, teatralnych, sportowych. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych!

Koordynator Sonia Maras