Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Akademia Bezpiecznego Puchatka

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, którego głównym celem jest wdrożenie uczniów  do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw. Uczestnikami są wszyscy uczniowie klas pierwszych. Program  przygotował praktyczne wskazówki dzięki, którym dzieci nauczą się rozpoznawać zagrożenia, poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Program zapewnia dla uczestników materiały edukacyjne, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę. Podsumowując udział w programie uczniowie przystępują do internetowego Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa a  szkoła nabywa prawo posługiwania się Certyfikatem Akademii Bezpiecznego Puchatka. Patronat honorowy sprawuje Komenda Główna Policji.