Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Przemoc w Rodzinie

Realizacja Programu została przewidziana na lata 2014-2020.
Celem Programu jest:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy;
3)zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Do realizacji tych celów angażowane są instytucje i organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe w Polsce.

Koordynatorzy: Joanna Manowska - Painta, Marta Majnusz