Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Przeciwdziałania Narkomani

Cel główny nowego Krajowego Programu zdefiniowany został, podobnie jak w poprzednim Programie, jako „ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych”.

Realizowany będzie on w pięciu obszarach:
-  profilaktyki,
-  leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej,
-  ograniczenia podaży,
-  współpracy międzynarodowej,
-  badań i monitoringu.

Dla każdego z pięciu powyższych obszarów sformułowano cel główny, którego osiągnięcie przyczyni się do zrealizowania założonego celu ogólnego.

Koordynator Joanna Manowska-Painta, Marta Majnusz