Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Harmonogram

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 
 
W roku szkolnym 2017/2018 zamierzamy kontynuować działania prozdrowotne podejmowane w poprzednich latach oraz zaangażować społeczność szkolną w nowe akcje i projekty. Działania zespołu ds. promocji zdrowia oparte są na szkolnym programie SzPZ, wypracowanych zwyczajach oraz elementach związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa wyznaczonych przez MEN na dany rok szkolny, tj.:
 
1.Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
2.Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
3.Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 
Szczegółowy harmonogram działań SzPZ został przedstawiony w poniższej tabeli
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI
 
ZDROWE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
 
 
Dbanie
o właściwe
odżywianie
 
 
 
Udział w programie "Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” Cały rok p. Steć
Udział w warsztatach kulinarno-edukacyjnych pt. „Kolorowo znaczy zdrowo” Cały rok p. Bartel
Przeprowadzenie lekcji związanej
z samodzielnym wykonywaniem kanapek
i sałatek warzywnych
Cały rok wychowawcy kl. I-III
  Konkurs  na prezentację multimedialnej dla kl. IV-VII pt. „Mini-książka kucharska” Listopad p. Kasprzyk
p. Hołubowicz
 
 
 
 
 
Dbanie
o

 bezpieczeństwo
 
 
 
 
Udział w projekcie „Cybernauci” Cały rok psycholog
Psychoedukukacyjne rozmowy indywidualne, na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych, komputera, gier Cały rok psycholog
Organizacja konkursu prozdrowotnego „Żyję zdrowo” Luty p. Kasprzyk
p.Hołubowicz
Realizacja zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „Samośka” dotyczących udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego korzystania z komputera Kwiecień, maj p. Kasprzyk
p.Hołubowicz
 
 
 
DBANIE O OCHRONĘ ŚRODOWISKA
 
 
Popularyzowanie wiedzy dot. recyklingu
 
Konkurs dotyczący segregacji odpadów Cały rok uczniowie pod kierunkiem wychowawcy
  Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Mikroświat wokół nas” w klasie czwartej Cały rok Anna Bućkowska
  Udział w akcji „Sprzątanie świata” wrzesień Anna Bućkowska
 
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
 
 
Propagowanie idei wolontariatu
 
Realizacja założeń akcji „Pola Nadziei” Cały rok p. Miłek
  Prowadzenie kółka wolontariatu Cały rok p. Majnusz