Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Harmonogram

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 
W roku szkolnym 2019/2020 zamierzamy kontynuować działania prozdrowotne podejmowane w poprzednich latach oraz zaangażować społeczność szkolną w nowe akcje i projekty.
 
Szczegółowy harmonogram działań SzPZ został przedstawiony w poniższej tabeli
 
ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI
 
ZDROWE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
 
 
 
 
 
 
Dbanie
o właściwe
odżywianie
Program „Program dla szkół”- warzywa, owoce i przetwory mleczne w szkole Cały rok p. Joanna Miłek
Program „Od uprawy do potrawy”- propagowanie zdrowego odżywiania Cały rok p. Joanna Miłek
Przeprowadzenie lekcji związanej
z samodzielnym wykonywaniem kanapek
i sałatek warzywnych
Cały rok wychowawcy kl. I-III
Program „Śniadanie daje moc” Cały rok p. Anna Robak -Ostręga
p. Joanna Miłek
Program „Zdrowo jem, więcej wiem” - zdobywanie wiedzy dotyczącej wpływy żywienia na umysł człowieka Cały rok p. Joanna Miłek
Program „Zdrowe jedzenie,  mądre myślenie” październik p. Katarzyna Kasprzyk
Zajęcia z zasad zdrowego odżywiania, higieny, aktywności fizycznej Cały rok Wychowawcy
 
 
 
 
 
Dbanie
o

 bezpieczeństwo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia fizycznego i psychicznego- profilaktyka uzależnień. Cały rok p. Joanna Manowska -Painta
p. Marta Majnusz
Udział w programach Smak życia, cyzli debata o dopalaczach, Bieg po zdrowie. Cały rok p. Joanna Manowska -Painta
p. Marta Majnusz
Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Propagowanie zdrowego stylu życia. Cały rok p. Marta Majnusz
Szkolny Dzień Profilaktyki wg planu pracy psychologa i pedagoga Wg harmonogramu p. Marta Majnusz
Program „Bezpieczniki Taurona”-  zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z prądu. Cały rok p. Fortuna
„Szkolny Klub Mediatora”- nauka mediacji w sytuacjach konfliktowych Cały rok p. Marta Majnusz, Agnieszka Łazicka
 Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego - profilaktyka uzależnień -  przeprowadzenie pogadanek na temat uzależnień i używek - szkodliwości palenia tytoniu  (e-papierosów), picia alkoholu, zażywania narkotyków,uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego - netoholizmu i fonoholizmu Cały rok Wychowawcy, pedagog, psycholog, higienistka
Dbanie o zdrowie fizyczne i higienę osobistą Innowacja pedagogiczna: "Siła i rozum". Cały rok p. Sonia Maras, Grzegorz Pyrchała, Paweł Kobielus.
Organizacja „Dni Sportu” Wrzesień
Czerwiec
p. Grzegorz Pyrchała
Organizacja zajęć dotyczących Karty rowerowej   p. Bogusław Zgoda, Beata Bętkowska
Rozwijanie umiejętności planowania higienicznego trybu życia - przeprowadzenie zajęć z wychowawcą dotyczących: planowania dnia, nauki oraz korzyści z aktywności fizycznej  Cały rok wychowawcy klas, pedagog, psycholog
Rozwijanie dbałości o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą oraz adekwatny do sytuacji ubiór – pogadanki oraz lekcje wychowawcze na temat higieny osobistej,  dbałości o wygląd zewnętrzny  Cały rok Wychowawcy klas, higienistka szkolna
 
DBANIE O OCHRONĘ ŚRODOWISKA
 
 
  Popularyzowanie wiedzy dot. recyklingu
 
Konkurs dotyczący segregacji odpadów Cały rok uczniowie pod kierunkiem wychowawcy
Akcja  „Sprzątanie świata”. Wrzesień p. Rafał Podlecki
„Wesołe śmieci”- zajęcia plastyczno – techniczne z kreatywnego recyclingu Cały rok Wychowawcy w klasach oraz wychowawcy świetlicy
 
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
 
 
Propagowanie idei wolontariatu
 
Realizacja założeń akcji „Pola Nadziei” Cały rok p. Marta Majnusz
Prowadzenie kółka wolontariatu Cały rok p. Majnusz