Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Wezwanie pomocy

Wezwanie pomocy
W Polsce numery telefonów ratunkowych to: 999 – z telefonu stacjonarnego lub 112 z komórkowego.

1. Gdzie się to stało?
Niezbędne jest podanie dokładnych danych tyczących się miejsca nieszczęśliwego wydarzenia. Jeśli jest to obszar zamieszkały, wystarczające będzie podanie adresu. W przypadku jednak bezdroży konieczne staje się podanie dokładniejszych szczegółów, takich jak punkty szczególne w terenie, drogi dojazdowe.

2. Co się wydarzyło?
Podanie rodzaju wypadku lub schorzenia pozwala często odbiorcy meldunku na zorientowaniu się w rodzaju powstałych uszkodzeń ciała. Również skraca to czas wezwania pozostałych  służb niezbędnych do zabezpieczenia miejsca wypadku lub usunięcia innych zaistniałych zagrożeń. Służby te to Straż Pożarna, Policja, Energetyka etc.

3. Ile jest ofiar wypadku?
Informacja ta umożliwia wysłanie na miejsce zdarzenia odpowiedniej liczby ratujących i środków ratunkowych.

4. Jakie są uszkodzenia ciała?
Nie wymaga się od ratującego dokładnego rozpoznania jednostek chorobowych. Należy jednak zastanowić się, czy stan poszkodowanego stanowi zagrożenie jego życia i ustalić zasadnicze groźne objawy, jak utrata przytomności, bezdech, ciężkie oparzenia, amputacje, etc. Meldunek powinien wyglądać mniej więcej następująco: „Rana głowy, utrata przytomności, tętno wyczuwalne na nadgarstku i tętnicach szyjnych, zaburzenia oddechu”.

5. Kto wzywa pomocy?
Ze względów prawnych ratujący powinien wymienić swoje nazwisko, które zostaje zanotowane wraz z wezwaniem. Tylko w ten sposób można będzie w przyszłości formalnie oddalić ewentualne zarzuty o zaniechanie udzielania pomocy. Podanie swojego numeru telefonu pozwoli w razie trudności z dojazdem na wyjaśnienie zaistniałego problemu.
Dlaczego warto uczyć piewszej pomocy?
Dlaczego powinniśmy uczyć pierwszej pomocy dzieci?

    ponieważ 70 % przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem
    ponieważ 70 % tego typu wypadków ma miejsce w domu
    ponieważ w 50 % przypadków są jacyś świadkowie, którzy mogą pomóc
    ponieważ w 30% przypadków próbowano udzielić pierwszej pomocy
    resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego


Łańcuch przetrwania to:

    jak najszybsze dotarcie z pomocą
    jak najszybsza resuscytacja krążeniowo-oddechowa - aby zyskać na czasie
    jak najszybsza defibrylacja - aby przywrócić pracę serca
    jak najszybsze zastosowanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – aby ustabilizować stan poszkodowanego


Dlaczego uczyć w szkołach?

    jest to rekomendowane przez międzynarodowe wytyczne
    każdy powinien posiadać umiejętności ratowania życia.
    życie szkoły to przecież ważna część życia społecznego
    nauka pierwszej pomocy oznacza społeczne zaangażowanie dzieci, nauczycieli,
    zagadnienia z pierwszej pomocy są zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,
    umiejętności nabyte w szkole pozostają na całe życie


Czego powinniśmy nauczać?

    Dzieci od 10 roku życia mogą uczyć się pełnego zakresu technik udzielania pierwszej pomocy tzn.
    postępowanie z osobami nieprzytomnymi
    pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
    sztuczne oddychanie
    resuscytacja krążeniowo-oddechowa
    zachłyśnięcie i silne krwawienie
    zawał serca
    niektórych umiejętności należy uczyć nawet młodsze dzieci