Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Dlaczego warto uczyć pierszej pomocy?

Dlaczego powinniśmy uczyć pierwszej pomocy dzieci?

    ponieważ 70 % przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem
    ponieważ 70 % tego typu wypadków ma miejsce w domu
    ponieważ w 50 % przypadków są jacyś świadkowie, którzy mogą pomóc
    ponieważ w 30% przypadków próbowano udzielić pierwszej pomocy
    resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego


Łańcuch przetrwania to:

    jak najszybsze dotarcie z pomocą
    jak najszybsza resuscytacja krążeniowo-oddechowa - aby zyskać na czasie
    jak najszybsza defibrylacja - aby przywrócić pracę serca
    jak najszybsze zastosowanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – aby ustabilizować stan poszkodowanego


Dlaczego uczyć w szkołach?

    jest to rekomendowane przez międzynarodowe wytyczne
    każdy powinien posiadać umiejętności ratowania życia.
    życie szkoły to przecież ważna część życia społecznego
    nauka pierwszej pomocy oznacza społeczne zaangażowanie dzieci, nauczycieli,
    zagadnienia z pierwszej pomocy są zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,
    umiejętności nabyte w szkole pozostają na całe życie


Czego powinniśmy nauczać?

    Dzieci od 10 roku życia mogą uczyć się pełnego zakresu technik udzielania pierwszej pomocy tzn.
    postępowanie z osobami nieprzytomnymi
    pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
    sztuczne oddychanie
    resuscytacja krążeniowo-oddechowa
    zachłyśnięcie i silne krwawienie
    zawał serca
    niektórych umiejętności należy uczyć nawet młodsze dzieci