Szkoła Odkrywców Talentów

„Szkoła Odkrywców Talentów” to tytuł przyznawany szkołom, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania zdolności oraz zainteresowań dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa nr 3 została wyróżniona tym tytułem w lutym 2014 r.

Nasi uczniowie wspierani są przez nauczycieli oraz rodziców w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień, zamiłowań i pasji. Poprzez zachęcenie ich do uczestnictwa w konkursach, zawodach mogą odnieść indywidualny sukces, który stanowi najskuteczniejszą motywację do dalszej pracy nad samorozwojem. W naszej szkole każdy uczeń ma możliwość odkrycia w sobie nieprzeciętnych zdolności, m.in. plastycznych, muzycznych, tanecznych, językowych, literackich, teatralnych, czy sportowych.

Monika Hołubowicz-koordynator