Ekipa Patyka

Innowacja pedagogiczna „Ekipa Patyka” realizowana była od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w ramach zajęć świetlicowych. Założenia innowacji dotyczą propagowania wśród uczniów ekologicznych postaw i rozbudzenia troski o środowisko. Będą one kontynuowane w obecnym roku szkolnym 2021/2022 podczas zajęć z uczniami w świetlicy szkolnej.
Główne założenia innowacji:

  • Kształtowanie postaw proekologicznych,
  • Zmiana nawyków i codziennych przyzwyczajeń w zakresie dbania o środowisko,
  • Rozwinięcie umiejętności poszukiwania i kreowania samodzielnych rozwiązań przyczyniających się do dbania o środowisko,
  • Szerzenie postawy pro eko wśród rówieśników;

Autorzy innowacji: Monika Hołubowicz, Beata Wojciechowska.