Na tropie ulubionej książki

Autor: Justyna Kuliś

Założeniem innowacji jest uświadomienie uczniom, że czytanie jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Dzieci pozbawione pozytywnych doświadczeń czytelniczych zamiast kontaktu z książką wybierają obecnie telewizję i Internet. Zapominamy, że zalety czytania książek są ogromne: poprawa pracy mózgu, redukcja stresu, wzbogacenie słownictwa, wspomaganie zdrowego snu. Śledzenie  losów bohaterów i wyobrażanie sobie ich odczuć to doskonały sposób na poprawę zdolności poznawczych. Dlatego książki czytane najmłodszym odgrywają tak ważną rolę w prawidłowym rozwoju młodego człowieka.

Innowacja realizowana będzie od  października 2023 r. do maja 2024 r. i skierowana jest do uczniów klas 1-3. Polega na prowadzeniu zajęć w bibliotece szkolnej. Podczas spotkań uczniowie będą  mieli  okazję zapoznać się z fragmentami książek czytanych przez nauczyciela bibliotekarza oraz   rozwiązać liczne zagadki związane z ich treścią.  Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy aby zachęcić uczniów do sięgania po różnorodną literaturę.

 Cele innowacji:

 • podniesienie poziomu czytelnictwa
 • motywowanie uczniów do regularnego wypożyczania i czytania książek
 • pogłębienie wiedzy o literaturze dziecięcej

Cele szczegółowe:

 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literackie i plastyczne.
 • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy
 • poznanie utworów literatury dziecięcej
 • zapobieganie uzależnienia od telewizji/internetu
 • integrowanie grupy przez wspólną zabawę
 • zachęcenie do udziału w konkursach czytelniczych
 • podejmowanie działań twórczych
 • kształtowanie umiejętności słuchania tekstu czytanego