Specjaliści

PEDAGOG SZKOLNY
Pani mgr Joanna Manowska-Painta

pracuje:

poniedziałek 12.30-15.30
wtorek 8.00-15.00
środa 9.40-15.30
czwartek 8.00-15.30
piątek 8.00-14.00
 

UCZNIU !!!   ZWRÓĆ SIĘ  DO PEDAGOGA  SZKOLNEGO :

 PAMIĘTAJ!    Nie jesteś sam ze swoim problemem.

PRZYJDŹ!    Pomogę Ci.

RODZICE!
ZAPRASZAMY  – WSTĄPCIE DO NASZEGO GABINETU !!!

Jeżeli

·macie problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem,

·chcecie mu pomóc, ale nie wiecie jak,

·Wasze dziecko nie chodzi regularnie do szkoły,

·zauważyliście, coś dzieje się z nim niedobrego…

·nie potraficie z nim już rozmawiać.
Przyjdź – postaramy się pomóc.
Serdecznie zapraszamy !

„Szukaj drogi do swojego dziecka”

·Przyglądaj się dziecku, jak komuś odbywającemu ciężką wspinaczkę na wysoką górę.

·Zauważaj jego mocne strony.

·Naucz się słuchać.

·Szanuj uczucia swojego dziecka.

·Każdego dnia doceń coś, co dziecko robi dobrze.

·Dziel się z dzieckiem swymi odczuciami.

·Bądź stanowczy, pomagając dziecku dokonywać zdrowych wyborów.

·Zacieśniaj więź między domem a szkołą. Dziel się z wychowawcą tym, co lubisz i podziwiasz w swoim dziecku.

·Ucz swoje dziecko, że nie jest tylko samym ciałem.

·Twórz i pielęgnuj pozytywną atmosferę w domu.

·Ciesz się i baw ze swoim dzieckiem.

·Dawaj dziecku to, co masz w sobie cennego i ważnego.

·Interweniuj, gdy Twoje dziecko mówi o sobie negatywnie.

·Mów szczerze o wszystkich oczekiwaniach – swoich własnych i dziecka.

·Pozwalaj dziecku brać udział w decyzjach i wyborach dotyczących jego samego i własnej rodziny.

·Jasno formułuj wymagania.

·Wprowadź na stałe humor w Wasze życie.

·Okazuj swemu dziecku miłość bez stawiania warunków.

Wzajemna miłość pozwoli rodzicom i dziecku

być sobą i czuć się szczęśliwym!

PSYCHOLOG SZKOLNY
Pani mgr Marta Majnusz

pracuje:

poniedziałek 8.45-14.45
wtorek 12.30-14.45
środa 8.00-14.45
czwartek 8.00-10.45
piątek 9.50-14.45

UCZNIU !!!  ZWRÓĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO:

PAMIĘTAJ!    Nie jesteś sam ze swoim problemem.

PRZYJDŹ!    Pomogę Ci.

RODZICE!

ZAPRASZAMY  – WSTĄPCIE DO NASZEGO GABINETU !!!

Jeżeli:

·macie problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem,

·chcecie mu pomóc, ale nie wiecie jak,

·Wasze dziecko nie chodzi regularnie do szkoły,

·zauważyliście, coś dzieje się z nim niedobrego…

·nie potraficie z nim już rozmawiać.
Przyjdź – postaramy się pomóc.

Serdecznie zapraszamy !

„Szukaj drogi do swojego dziecka”

·Przyglądaj się dziecku, jak komuś odbywającemu ciężką wspinaczkę na wysoką górę.

·Zauważaj jego mocne strony.

·Naucz się słuchać.

·Szanuj uczucia swojego dziecka.

·Każdego dnia doceń coś, co dziecko robi dobrze.

·Dziel się z dzieckiem swymi odczuciami.

·Bądź stanowczy, pomagając dziecku dokonywać zdrowych wyborów.

·Zacieśniaj więź między domem a szkołą. Dziel się z wychowawcą tym, co lubisz i podziwiasz w swoim dziecku.

·Ucz swoje dziecko, że nie jest tylko samym ciałem.

·Twórz i pielęgnuj pozytywną atmosferę w domu.

·Ciesz się i baw ze swoim dzieckiem.

·Dawaj dziecku to, co masz w sobie cennego i ważnego.

·Interweniuj, gdy Twoje dziecko mówi o sobie negatywnie.

·Mów szczerze o wszystkich oczekiwaniach – swoich własnych i dziecka.

·Pozwalaj dziecku brać udział w decyzjach i wyborach dotyczących jego samego i własnej rodziny.

·Jasno formułuj wymagania.

·Wprowadź na stałe humor w Wasze życie.

·Okazuj swemu dziecku miłość bez stawiania warunków.

Wzajemna miłość pozwoli rodzicom i dziecku

być sobą i czuć się szczęśliwym!

Logopedzi

W roku szkolnym 2023/2024  obowiązki logopedy szkolnego pełnią:
mgr Renata Szwagierek
mgr Anna Robak – Ostręga
mgr Emilia Gontarczyk

Godziny pracy:

mgr Renata Szwagierek
poniedziałek     10.45 – 11.30
                          11.50 – 12.35
czwartek             9.50 – 10.35
                           11.50 – 12.35 

mgr Anna Robak – Ostręga
poniedziałek        8.00 – 10.35
                          12.55 – 13.40
wtorek                10.45 – 14.35
środa                   8.55 – 10.35
                          14.45 – 15.30
czwartek            10.45 – 11.30
piątek                   8.55 – 9.40

mgr Emilia Gontarczyk
wtorek                7.45 – 8.45
środa                  7.45 – 8.45
piątek                 9.35 – 10.35

 

Zajmują się dziećmi z zaburzeniami mowy.

1. Prowadzą badania wstępne uczniów z kl. 1, w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej.

2. Kontrolują stan mowy uczniów z kl.2-3 zakwalifikowanych na kontynuację terapii logopedycznej.

3. Dokonują diagnozy logopedycznej oraz odpowiednio do jej wyników –organizują pomoc logopedyczną.

4. Prowadzą rozmowy- wywiady z rodzicami uczniów nowoprzyjętych na zajęcia logopedyczne, w celu przekazania informacji o stanie mowy dzieci oraz ustalenia zasad współpracy.

5. Współpracują z wychowawcami klas uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne- informują o problemach i postępach logopedycznych.
Udzielają konsultacji logopedycznych rodzicom.

6. Monitorują postępy uczniów w czasie trwania terapii logopedycznej w oparciu o prowadzone badania.

Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w odpowiednie pomoce i sprzęt logopedyczny. Prowadzone są  indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Głównym celem specjalistycznych zajęć terapii logopedycznej jest nabywanie i podnoszenie sprawności artykulacyjnej oraz likwidowanie i korygowanie wad wymowy u dzieci z takimi problemami.

Terapia logopedyczna pozwala przezwyciężyć u dzieci z wadami wymowy kryzys szkolny, który przejawia się w trudnościach w czytaniu, pisaniu i mówieniu.