Logopeda

Logopedzi

W roku szkolnym 2023/2024  obowiązki logopedy szkolnego pełnią:
mgr Renata Szwagierek
mgr Anna Robak – Ostręga
mgr Emilia Gontarczyk

Godziny pracy:

mgr Renata Szwagierek
poniedziałek     10.45 – 11.30
                          11.50 – 12.35
czwartek             9.50 – 10.35
                           11.50 – 12.35 

mgr Anna Robak – Ostręga
poniedziałek        8.00 – 10.35

                          12.55 – 13.40
wtorek                10.45 – 14.35
środa                   8.55 – 10.35

                          14.45 – 15.30
czwartek            10.45 – 11.30
piątek                   8.55 – 9.40

mgr Emilia Gontarczyk
wtorek                7.45 – 8.45
środa                  7.45 – 8.45
piątek                 9.35 – 10.35

 

Zajmują się dziećmi z zaburzeniami mowy.

1. Prowadzą badania wstępne uczniów z kl. 1, w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej.

2. Kontrolują stan mowy uczniów z kl.2-3 zakwalifikowanych na kontynuację terapii logopedycznej.

3. Dokonują diagnozy logopedycznej oraz odpowiednio do jej wyników –organizują pomoc logopedyczną.

4. Prowadzą rozmowy- wywiady z rodzicami uczniów nowo przyjętych na zajęcia logopedyczne, w celu przekazania informacji o stanie mowy dzieci oraz ustalenia zasad współpracy.

5. Współpracują z wychowawcami klas uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne- informują o problemach i postępach logopedycznych. Udzielają konsultacji logopedycznych rodzicom.

6. Monitorują postępy uczniów w czasie trwania terapii logopedycznej w oparciu o prowadzone badania.

Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w odpowiednie pomoce i sprzęt logopedyczny. Prowadzone są  indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Głównym celem specjalistycznych zajęć terapii logopedycznej jest nabywanie i podnoszenie sprawności artykulacyjnej oraz likwidowanie i korygowanie wad wymowy u dzieci z takimi problemami.

Terapia logopedyczna pozwala przezwyciężyć u dzieci z wadami wymowy kryzys szkolny, który przejawia się w trudnościach w czytaniu, pisaniu i mówieniu.