Logopeda

Logopedzi

W roku szkolnym  obowiązki logopedy szkolnego pełnią:
mgr Renata Szwagierek
mgr Joanna Manowska – Painta
mgr Anna Robak – Ostręga

Godziny pracy – kliknij tutaj

mgr Renata Szwagierek
Godziny pracy:

środa                11.50 – 14.35
czwartek             9.50 – 10.35

mgr Joanna Manowska-Painta
Godziny pracy:
poniedziałek     12.35 – 14.35
wtorek                8.00 – 10.35

                          11.50 – 12.35
                          13.50 – 14.35
czwartek            8.55 – 9.40

                         14.45 – 15.30
piątek                 9.50 – 10.35

mgr Anna Robak – Ostręga
Godziny pracy:
poniedziałek        8.00 – 10.35;

                          12.55 – 13.40 (s.10)
wtorek                 8.00 – 8.45
środa                   8.55 – 10.35
piątek                  9.50 – 10.35

Zajmują się dziećmi z zaburzeniami mowy.

1. Prowadzą badania wstępne uczniów z kl. 1, w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej.

2. Kontrolują stan mowy uczniów z kl.2-3 zakwalifikowanych na kontynuację terapii logopedycznej.

3. Dokonują diagnozy logopedycznej oraz odpowiednio do jej wyników –organizują pomoc logopedyczną.

4. Prowadzą rozmowy- wywiady z rodzicami uczniów nowo przyjętych na zajęcia logopedyczne, w celu przekazania informacji o stanie mowy dzieci oraz ustalenia zasad współpracy.

5. Współpracują z wychowawcami klas uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne- informują o problemach i postępach logopedycznych. Udzielają konsultacji logopedycznych rodzicom.

6. Monitorują postępy uczniów w czasie trwania terapii logopedycznej w oparciu o prowadzone badania.

Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w odpowiednie pomoce i sprzęt logopedyczny. Prowadzone są  indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Głównym celem specjalistycznych zajęć terapii logopedycznej jest nabywanie i podnoszenie sprawności artykulacyjnej oraz likwidowanie i korygowanie wad wymowy u dzieci z takimi problemami.

Terapia logopedyczna pozwala przezwyciężyć u dzieci z wadami wymowy kryzys szkolny, który przejawia się w trudnościach w czytaniu, pisaniu i mówieniu.