Logopeda

Logopedzi

W roku szkolnym  obowiązki logopedy szkolnego pełnią:
mgr Renata Szwagierek
mgr Joanna Manowska – Painta
mgr Anna Robak – Ostręga

mgr Renata Szwagierek
Pracuje:
środa                12.55 – 13.40
czwartek             8.55 – 11.30

mgr Joanna Manowska-Painta
Pracuje:
wtorek 11.50-15.30
środa 8.00-10.35
piątek 9.50-10.35

mgr Anna Robak – Ostręga
Pracuje:
Poniedziałek 8.00-10.35
Wtorek 8.00-11.30
Piątek 8.55-9.40

Zajmują się dziećmi z zaburzeniami mowy.

1. Prowadzą badania wstępne uczniów z kl. 1, w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej.

2. Kontrolują stan mowy uczniów z kl.2-3 zakwalifikowanych na kontynuację terapii logopedycznej.

3. Dokonują diagnozy logopedycznej oraz odpowiednio do jej wyników –organizują pomoc logopedyczną.

4. Prowadzą rozmowy- wywiady z rodzicami uczniów nowoprzyjętych na zajęcia logopedyczne, w celu przekazania informacji o stanie mowy dzieci oraz ustalenia zasad współpracy.

5. Współpracują z wychowawcami klas uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne- informują o problemach i postępach logopedycznych. Udzielają konsultacji logopedycznych rodzicom.

6. Monitorują postępy uczniów w czasie trwania terapii logopedycznej w oparciu o prowadzone badania.

Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w odpowiednie pomoce i sprzęt logopedyczny. Prowadzone są  indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Głównym celem specjalistycznych zajęć terapii logopedycznej jest nabywanie i podnoszenie sprawności artykulacyjnej oraz likwidowanie i korygowanie wad wymowy u dzieci z takimi problemami.

Terapia logopedyczna pozwala przezwyciężyć u dzieci z wadami wymowy kryzys szkolny, który przejawia się w trudnościach w czytaniu, pisaniu i mówieniu.