Worek modlitwy

Autor innowacji: Marzena Pankiewicz

Trzecia klasa to wyjątkowy czas, kiedy uczniowie przygotowują się podczas lekcji religii do przystąpienia po raz pierwszy do sakramentów Pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej. W tych przygotowaniach uczestniczą nie tylko uczniowie, ale również i rodzice. Czas przygotowań do przyjęcia tych dwóch sakramentów, to moment kiedy zarówno uczniowie jak i ich rodzice mogą pogłębić swoją wiarę, ale również zacieśnić więzi rodzinne. Innowacja „Worek modlitwy” została stworzona po to, by nie tylko wesprzeć dzieci oraz rodziców w przygotowaniach do tych sakramentów. Podczas realizacji tej innowacji zostanie stworzona przestrzeń do tego, by pogłębić więzi rodzinne, przez wspólną modlitwę, zabawę, ale również przez wspólne czytanie i poznawanie wiary katolickiej.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od października 2023r. do maja 2024r. podczas zajęć z religii w klasie III b, jako wsparcie procesu przygotowania dzieci do przyjęcia sakramentów Pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej. Co tydzień, podczas lekcji religii, nauczyciel będzie losował ucznia, który zabierze worek modlitwy do domu. Każdy uczeń będzie miał szansę wylosować worek przynajmniej raz w ciągu roku. Po wylosowaniu worka, uczeń zabiera go do domu na tydzień, w trakcie którego ma szansę nie tylko poczytać historie świętych, historie biblijne oraz pomodlić się przy pomocy modlitewnika, ale również poukładać puzzle lub logiczną układankę. Po upływie tygodnia, uczeń oddaje worek nauczycielowi, który w wyniku losowania wyłoni kolejnego ucznia, który zabierze worek do domu.

Cele główne innowacji:

  • Ewangelizacja;
  • Rozwijanie wiary;
  • Wsparcie przygotowania do przyjęcia sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Komunii Świętej;
  • Ukierunkowanie na wartości prawdy, dobroci i świętości;

Cele szczegółowe :

  • Wpajanie potrzeby systematycznej modlitwy;
  • Zachęcenie do wspólnej, rodzinnej modlitwy;
  • Poznawanie historii biblijnych;
  • Poznawanie historii świętych, którzy kierowali się w życiu wartościami;
  • Poznawanie prawd wiary;
  • Wspólne spędzanie czasu dzieci z rodzicami/ opiekunami;