Pracownicy szkoły

KADRA PEDAGOGICZNA:

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Renata Szwagierek
WICEDYREKTOR SZKOŁY – mgr Sylwia Grytz

WYCHOWAWCA KLASY Ia – Joanna Miłek
WYCHOWAWCA KLASY Ib – mgr Grażyna Bartel – nauczyciel informatyki
WYCHOWAWCA KLASY IIa – mgr Emilia Gontarczyk
WYCHOWAWCA KLASY IIb – mgr Beata Bętkowska – nauczyciel techniki
WYCHOWAWCA KLASY IIIa –  mgr Anna Robak – Ostręga
WYCHOWAWCA KLASY IIIb –  mgr Aleksandra Wolff
WYCHOWAWCA KLASY IVa – mgr Agnieszka Zemczak – nauczyciel j. polskiego
WYCHOWAWCA KLASY IVb – mgr Aleksandra Tomanek – nauczyciel matematyki
WYCHOWAWCA KLASY Va – mgr Magdalena Skalska – nauczyciel j. angielskiego
WYCHOWAWCA KLASY Vb – mgr Beata Opara – Naczyńska – nauczyciel historii i WOS
WYCHOWAWCA KLASY VIa – mgr Grzegorz Pyrchała – nauczyciel WF i EDB
WYCHOWAWCA KLASY VIb – mgr Joanna Fortuna – nauczyciel matematyki
WYCHOWAWCA KLASY VIIa – mgr Dorota Banasik – nauczyciel j. polskiego
WYCHOWAWCA KLASY VIIIa – mgr Ewa Suss – nauczyciel j. angielskiego
WYCHOWAWCA KLASY VIIIb – mgr Paweł Kobielus – nauczyciel WF

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO – mgr Karina Domaradzka
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO– mgr Edyta Nowakowska
NAUCZYCIEL RELIGII – mgr Izabela Janowska – Jelito
NAUCZYCIEL RELIGII – mgr Marzena Pankiewicz
NAUCZYCIEL INFORMATYKI – mgr Halina Grzywocz
NAUCZYCIEL GEOGRAFII – mgr Jadwiga Gęsikowska
NAUCZYCIEL BIOLOGII – mgr Anna Ossowska
NAUCZYCIEL PRZYRODY – mgr Ewa Miernik
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO – mgr Ewa Leszczak
NAUCZYCIEL MUZYKI – mgr Dominika Wawrzynek
NAUCZYCIEL PLASTYKI – mgr Jadwiga Gęsikowska
NAUCZYCIEL CHEMII – mgr Zuzanna Grześka
NAUCZYCIEL FIZYKI – mgr Jan Pichura
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE – mgr Izabella Lenart-Wittek
NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO – mgr Magdalena Łakota

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY – mgr Katarzyna Kasprzyk
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY – mgr Monika Hołubowicz
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY – mgr Ewa Wolny

PSYCHOLOG – mgr Marta Majnusz
PEDAGOG – mgr Joanna Manowska – Painta
BIBLIOTEKARZ – mgr Justyna Kuliś

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

SEKRETARZ SZKOŁY – Patrycja Komraus
SEKRETARKA – Bożena Grytz
KADROWA – mgr Edyta Woźniak
KSIĘGOWA – mgr Urszula Dudkiewicz
WOŹNA – Sylwia Malordy
SPRZĄTACZKA – Beata Węzik
SPRZĄTACZKA – Anita Kuźnik
SPRZĄTACZKA – Barbara Wójcik
SPRZĄTACZKA – Urszula Flas
SPRZĄTACZKA – Katarzyna Tyzo
SPRZĄTACZKA – Anita Mazur
POMOC KUCHENNA – Joanna Lachowska
KONSERWATOR – Marek Barwiński
KONSERWATOR – Romuald Bartkowski