Pracownicy szkoły

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Renata Szwagierek
WICEDYREKTOR SZKOŁY – mgr Sylwia Grytz

WYCHOWAWCA KLASY Ia – mgr Anna Robak – Ostręga
WYCHOWAWCA KLASY Ib – mgr Aleksandra Wolff
WYCHOWAWCA KLASY IIa – Joanna Miłek
WYCHOWAWCA KLASY IIb – mgr Grażyna Bartel – nauczyciel informatyki
WYCHOWAWCA KLASY IIIa – mgr Emilia Gontarczyk
WYCHOWAWCA KLASY IIIb – mgr Beata Bętkowska – nauczyciel techniki
WYCHOWAWCA KLASY IVa – mgr Grzegorz Pyrchała – nauczyciel WF i EDB
WYCHOWAWCA KLASY IVb – mgr Joanna Fortuna – nauczyciel matematyki
WYCHOWAWCA KLASY Va – mgr Dorota Banasik – nauczyciel j. polskiego
WYCHOWAWCA KLASY VIa – mgr Ewa Suss – nauczyciel j. angielskiego
WYCHOWAWCA KLASY VIb – mgr Paweł Kobielus – nauczyciel WF
WYCHOWAWCA KLASY VIIa – mgr Agnieszka Zemczak – nauczyciel j. polskiego
WYCHOWAWCA KLASY VIIb – mgr Bogusław Zgoda – nauczyciel WF i Informatyki
WYCHOWAWCA KLASY VIIc – mgr Aleksandra Tomanek – nauczyciel matematyki
WYCHOWAWCA KLASY VIIIa – mgr Beata Opara – Naczyńska – nauczyciel historii i WOS
WYCHOWAWCA KLASY VIIIb – mgr Karina Domaradzka – nauczyciel j.polskiego

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO – mgr Edyta Nowakowska
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO – mgr Magdalena Skalska
NAUCZYCIEL RELIGII – mgr Agnieszka Łazicka
NAUCZYCIEL RELIGII – mgr Marzena Pankiewicz
NAUCZYCIEL GEOGRAFII – mgr Rafał Podlecki
NAUCZYCIEL BIOLOGII – mgr Anna Ossowska
NAUCZYCIEL PRZYRODY – mgr Ewa Miernik
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO – mgr Anna Wróbel
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO – mgr Lidia Mendakiewicz – Gral
NAUCZYCIEL MUZYKI – mgr Dominika Wawrzynek
NAUCZYCIEL PLASTYKI – mgr Jadwiga Gęsikowska
NAUCZYCIEL CHEMII – mgr Beata Szulińska
NAUCZYCIEL FIZYKI – mgr Grażyna Słabicka
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE – mgr Izabella Lenart-Wittek
NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO – mgr Magdalena Łakota

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY – mgr Katarzyna Kasprzyk
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY – mgr Monika Hołubowicz
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY – mgr Beata Wojciechowska

PSYCHOLOG – mgr Marta Majnusz
PEDAGOG – mgr Joanna Manowska – Painta
BIBLIOTEKARKA – mgr Bożena Słabicka

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

SEKRETARZ SZKOŁY – Patrycja Komraus
SEKRETARKA – Bożena Grytz
KADROWA – mgr Edyta Woźniak
KSIĘGOWA – mgr Urszula Dudkiewicz
WOŹNA – Sylwia Malordy
SPRZATACZKA – Beata Węzik
SPRZATACZKA – Anita Kuźnik
SPRZATACZKA – Barbara Wójcik
SPRZATACZKA – Urszula Flas
SPRZATACZKA – Katarzyna Tyzo
SPRZATACZKA – Anita Mazur
POMOC KUCHENNA – Joanna Lachowska
KONSERWATOR – Marek Barwiński
KONSERWATOR – Romuald Bartkowski