Lekturki z kamishibai

Autor innowacji: Grażyna Bartel

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”. Większość kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania składające się z kilku lub kilkunastu ilustrowanych kart z tekstem na odwrocie. Ich prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, powstający za sprawą przenośnego teatru, przy pomocy którego ilustrowane opowiadania są przedstawiane w formie papierowych „slajdów”.

Innowacja pedagogiczna prowadzona będzie w klasie 2b, czas jej realizacji to rok szkolny 2023/2024. Podczas prowadzonych zajęć uczniowie będą przygotowywać własne karty do prezentacji samodzielnie przeczytanych lektur, a następnie przy ich pomocy prezentować treść lektury na na tle klasy.

Cele główne innowacji:

  • rozwijanie słownictwa i umiejętności językowych,
  • stosowanie form wypowiedzi z uwzględnieniem autoprezentacji (zastosowanie modulacji głosu),
  • ciekawa prezentacja przeczytanej samodzielnie lektury.

Cele szczegółowe, powiązane z zasadą Teatru Kamishibai:

-Zapoznanie dzieci z teatrem kamishibai.

-Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci poprzez prezentację teatru kamishibai.

-Prezentowanie wartościowych treści czytelniczych.

-Usprawnienie koordynacji wzrokowo-słuchowej u dzieci.