Godziny lekcyjne i przerwy

1 lekcja 8.00 –   8.45

8.45 – 8.55 przerwa

2 lekcja 8.55 –   9.40

9.40 – 9.50 przerwa

3 lekcja 9.50 – 10.35

10.35 – 10.45 przerwa

4 lekcja 10.45 – 11.30

11.30 – 11.50 pierwsza przerwa obiadowa

5 lekcja 11.50 – 12.35

12.35 – 12.55 druga przerwa obiadowa

6 lekcja 12.55 – 13.40

13.40 – 13.50 przerwa

7 lekcja 13.50 – 14.35

14.35 – 14.45 przerwa

8 lekcja 14.45 – 15.30