WF z AWF

Cel programu:  Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

 

Zajęcia odbywają się:

Wtorek:  13.50 – 14.35  klasa 5 – 6

Środa:  15.35 – 16.20 klasa 7 – 8 dziewczyny

Środa:   16.20 – 17.05 klasa 7 – 8 chłopcy

Piątek: 15.35 – 16.20 klasa 5 – 6

 

Program realizowany jest od 14 września do 15 grudnia 2021.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu: Paweł Kobielus, Grzegorz Pyrchała

Strona internetowa projektu: https://www.wfzawf.pl/