Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Jeżeli pragną Państwo zapewnić swemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, w miłej, serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

to jesteśmy Szkołą, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

NASZYMI PRIORYTETAMI SĄ:
• przyjazna, bezpieczna szkoła, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;
• indywidualizacja pracy z uczniami, umożliwiająca każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości;
• brak anonimowości i serdeczna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań;
• dbałość o poziom nauczania oraz jakość działań wychowawczych i profilaktycznych;
• współpraca z rodzicami uczniów.

OFERUJEMY:
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym;
• szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów;
• pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
• opiekę pedagoga i psychologa szkolnego;
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy;
• zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy i zaburzeniami statyki ciała;
• bezpłatną naukę pływania dla uczniów klas drugich;
• opiekę pielęgniarki szkolnej;
• możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;
• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej;
• bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej;
• wycieczki przedmiotowe, rekreacyjne i turystyczno-krajoznawcze oraz wyjazdy na Zieloną Szkołę;
• organizację cyklicznych imprez szkolnych i środowiskowych z udziałem rodzin naszych uczniów;
• udział w ciekawych programach i projektach ogólnopolskich i unijnych.

BAZA SZKOŁY:
• estetyczne i przestronne sale lekcyjne dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne;
• dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
• dwie sale gimnastyczne w pełni wyposażone w przybory i przyrządy sportowe oraz do gimnastyki korekcyjnej;
• wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i skocznię w dal;
• przestronną świetlicę z wydzielonymi strefami do zabaw i nauki;
• nowoczesny gabinet logopedyczny;
• przyjazny gabinet pedagoga i psychologa szkolnego;
• gabinet pielęgniarki szkolnej;
• wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY I OBEJRZENIA ZDJĘĆ PREZENTOWANYCH NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ.