Polityka prywatności

Polityka prywatności / polityka cookies

WSTĘP:

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu (formularz kontaktowy)
email
Imię

2. Sposób zbierania danych
Dane nie są automatycznie zbierane przez serwer, tylko podawane przez użytkownika.
Dane są zbierane tylko i wyłącznie w celu utrzymania kontaktu z Użytkownikami (formularz kontaktowy).

3. Sposób wykorzystania danych
Dane Użytkowników wykorzystane są do celów utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Kontakt z Użytkownikiem
W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres sp3@sp3siemianowice.pl

5. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Szkolna 15,
41-100 Siemianowice Śląskie
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
4) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego obsługa zapytania.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl
6. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
Strona nie wykorzystuje cookies.

7. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu.
Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

9. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.