Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Renata Szwagierek
WICEDYREKTOR SZKOŁY – mgr Sylwia Grytz

WYCHOWAWCA KLASY Ia –  mgr Anna Robak – Ostręga
WYCHOWAWCA KLASY Ib – mgr Aleksandra Wolff
WYCHOWAWCA KLASY IIa – Joanna Miłek
WYCHOWAWCA KLASY IIb – mgr Grażyna Bartel – nauczyciel informatyki
WYCHOWAWCA KLASY IIIa – mgr Emilia Gontarczyk 
WYCHOWAWCA KLASY IIIb – mgr Beata Bętkowska – nauczyciel techniki
WYCHOWAWCA KLASY IVa – mgr Ewa Suss – nauczyciel j. angielskiego
WYCHOWAWCA KLASY IVb – mgr Paweł Kobielus – nauczyciel WF i informatyki
WYCHOWAWCA KLASY Va – mgr Agnieszka Zemczak – nauczyciel j. polskiego
WYCHOWAWCA KLASY Vb – mgr Aleksandra Tomanek – nauczyciel matematyki
WYCHOWAWCA KLASY VIa – mgr Marta Majnusz – psycholog
WYCHOWAWCA KLASY VIb – mgr Beata Opara – Naczyńska – nauczyciel historii, WOS i wychowania do życia w rodzinie
WYCHOWAWCA KLASY VIIa – mgr Grzegorz Pyrchała – nauczyciel WF i EDB
WYCHOWAWCA KLASY VIIb – mgr Joanna Fortuna – nauczyciel matematyki
WYCHOWAWCA KLASY VIIIa – mgr Dorota Banasik – nauczyciel j. polskiego

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO – mgr Karina Domaradzka
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO– mgr Edyta Nowakowska
NAUCZYCIELE RELIGII – mgr Izabela Janowska – Jelito, mgr Marzena Pankiewicz
NAUCZYCIEL GEOGRAFII – mgr Jadwiga Gęsikowska
NAUCZYCIEL BIOLOGII – mgr Anna Ossowska
NAUCZYCIEL PRZYRODY – mgr Ewa Miernik
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO – mgr Ewa Leszczak
NAUCZYCIEL MUZYKI – mgr Dominika Wawrzynek
NAUCZYCIEL PLASTYKI – mgr Jadwiga Gęsikowska
NAUCZYCIEL CHEMII – mgr Halina Kaim
NAUCZYCIEL FIZYKI – mgr Jan Pichura
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – mgr Sylwia Grytz
NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO – mgr Magdalena Łakota
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY – mgr Joanna Piotrowska
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY – mgr Katarzyna Kasprzyk, mgr Monika Hołubowicz, mgr Ewa Wolny

PSYCHOLOG – mgr Marta Majnusz
PEDAGOG/PEDAGOG SPECJALNY – mgr Joanna Manowska – Painta
BIBLIOTEKARZ – mgr Justyna Kuliś
LOGOPEDZI – mgr Anna Robak – Ostręga, mgr Renata Szwagierek

FIZJOTERAPEUTA – dr Dorota Kopeć
TYFLOPEDAGOG – mgr Anna Rawska – Białek
SURDOPEDAGOG – mgr Magdalena Łakota