Ocena szkoły

Szkoła, z której możemy być dumni.

W Szkole Podstawowej nr 3 została przeprowadzona kuratoryjna ewaluacja całościowa, której celem zbieranie i analizowanie przez wizytatorów informacji na temat wszystkich obszarów działalności placówki przy wykorzystaniu takich narzędzi, jak: obserwacje, ankiety, wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami czy partnerami szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który daje rzetelny obraz działalności placówki. Wynika z niego, że uzyskaliśmy wysokie wyniki we wszystkich obszarach poddanych badaniom. Aż w dziecięciu z nich nasza szkoła spełnia wymagania na poziomie B – co, przekładając na ocenę szkolna, oznacza bardzo dobry, w dwóch obszarach na poziomie C – dobry i w jednym obszarze na poziomie A – równym szkolnej ocenie celującej.
Cieszy nas, że pozytywnie oceniono działania szkoły zmierzające do przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz nasza współprace z absolwentami. Doceniono pracę nauczycieli, którzy w atmosferze sprzyjającej uczeniu się, przekazują swoja wiedzę, wykorzystując nowoczesne metody i formy pracy. Wspomagają w ten sposób rozwój uczniów i pomagają im nabywać umiejętności. Doskonała współpraca nauczycieli przekłada się na sprawne i efektywne planowanie procesów edukacyjnych.

           

Ankiety i wywiady przeprowadzone wśród uczniów i rodziców potwierdziły, że na wysokim poziomie utrzymuje się przestrzeganie norm społecznych w szkole, co zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz możliwość nawiązywania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Badania wykazały również, że realizacja koncepcji pracy szkoły znana jest uczniom i rodzicom, została przez nich zaakceptowana, a oni sami są partnerami placówki i uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jej działań. Bardzo dobrze układa się także współpraca „Trójki” ze środowiskiem lokalnym, co potwierdził wywiad przeprowadzony z partnerami szkoły.

              

O ile wszystkie dotąd wymienione obszary zostały bardzo dobrze ocenione, czyli posługując się językiem szkolnym na „piątkę” czy „czwórkę”, o tyle nie zabrakło na naszym „świadectwie” również „szóstki”. Na tę najwyższą notę zostało ocenione zarządzanie szkołą, przejawiające się w podejmowaniu skutecznych działań zapewniających placówce jej rozwój. A przecież wszyscy wiemy, że grunt to dobra organizacja.
Wyniki ewaluacji na pewno staną się motorem do dalszych działań ukierunkowanych na rozwój naszej placówki na wielu płaszczyznach. Utwierdziły nas w przekonaniu, że możemy być dumni z naszej szkoły tak,  jak jesteśmy dumni z naszego sztandaru i hymnu szkolnego, którego pierwsze słowa brzmią:
Jest na Śląsku takie miejsce,
W którym przyjaźń łączy nas.
To jest szkoła nasza, Trójka
Siemianowic chlubny znak.