Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.

2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.

3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.

4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.

5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.

6. Nauka kompetencji przyszłości.

7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.