Certyfikaty

Najnowsze zdjęcia

Strona główna

Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemianowicach im.Tadeusza Kościuszki

     Kliknij na obraz    

             

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 3 im.Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich


Informacja dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów w okresie od 1 czerwca 2020 r.
 
              1. Zgłoszenie na konsultacje następuję  bezpośrednio do nauczyciela przez e-dziennik lub aplikację Teams.
              2. Na stronie :http://sp3siemianowice.pl/userFiles/files/Konsultacje/Konsultacje%20w%20SP3.pdf są ustalone godziny i dni
                  tygodnia odbywania się konsultacji. Dopisywane są one po zgłoszeniu się na konsultacje przez ucznia.
              3. Nauczyciel poinformuje ucznia, jeżeli reżim sanitarny uniemożliwia udział kolejnej osoby w konsultacjach.
              4. W dniu konsultacji uczeń przynosi ze sobą oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami bezpiecznego
                  postępowania ucznia w szkole, wzór Oświadczenia Jeżeli nie ma możliwości wydruku, tekst oświadczenia może być
                  napisany odręcznie.
              5.Uczeń zapoznaje się z organizacją konsultacji w Szkole Podstawowej nr 3 (kliknij tutaj..)

 

 
Informacja dyrektora CKE (kliknij tutaj....)


Więcej informacji o INFOLINII (kliknij tutaj....)

 
Instrukcja dla rodziców dotycząca logowania się do e-dziennika (kliknij tutaj...)