Biblioteka NPRC

NPRC

Nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który został zatwierdzony w 2015 r. przez Radę Ministrów. Trójka otrzymała dofinansowanie w wysokości 15,000 zł i realizuje priorytet 3 tegoż programu, który brzmi następująco: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wszystkie tytuły zakupione w ramach NPRC są dostępne w zakładce BIBLIOTEKA -> ZBIORY 

Biblioteka szkolna postanowiła, że przeprowadzi kampanię informacyjną nie tylko wśród uczniów, ale i rodziców dotyczącą słuszności czytania. Dlaczego warto czytać książki i co nam to daje?

Badania Biblioteki Narodowej jasno wskazują, że w naszym kraju po książki sięga tylko 37% populacji. Daje to jasny sygnał, że obecne czasy stały się erą cyfrową, która wypiera tradycyjne formy rozrywki takie jak czytanie książek. Wykres ewidentnie pokazuje spadek czytelnictwa z roku na rok. Na szczęście dzięki zakupionym nowościom w naszej szkole czytelnictwo znacznie się polepszyło.

Trzeba wspomnieć, że w 28 % polskich domów nie ma ani jednej książki! Dlatego tak ważne jest, aby dzieci i młodzież korzystała z dobrodziejstw        księgozbioru, który zapewnia biblioteka szkolna. Przypomnijmy dzieciom, że znajdą tutaj nie tylko lektury, ale literaturę która może rozbudzić ich wyobraźnie, a także słownictwo którego używają na co dzień.