Wirtualny Pielgrzym

Autor innowacji: Marzena Pankiewicz

Wycieczki szkolne stanowią nieodłączny element procesu dydaktycznego, są one metodą nauczania, a także wychowywania uczniów. Umożliwiają wszechstronne poznanie różnych miejsc kulturalnych, przyrodniczych oraz historycznych. W dobie Internetu oraz rozwijających się technologii, coraz modniejsze staje się wykorzystywanie zasobów internetowych w procesie edukacyjnym. Wirtualne wycieczki, które również nazywa się wirtualnym spacerem, stanowią alternatywę dla tradycyjnej turystyki, szczególnie w momencie, gdy celem wyprawy staje się miejsce odległe na mapie lub z różnych względów jest niemożliwe do odwiedzenia. Wirtualne pielgrzymki są alternatywnym sposobem na zwiedzanie miejsc kultu religijnego, które znajdują się w różnych częściach świata. Jednym z najważniejszych miejsc dla chrześcijan jest Ziemia Święta w Izraelu oraz Watykan i Rzym we Włoszech. Oprócz tego są to również miejsca we Francji, Portugalii, a także w samej Polsce. Dzięki stronom internetowym, które umożliwiają wirtualne spacery, uczniowie będą mogli się przenieść do odległych zakątków świata, by zwiedzić miejsca związane z narodzeniem i życiem Jezusa, a także z działalnością apostołów, czy też miejsca związane z objawieniami Matki Bożej. Ponadto zapoznają się z historią początków chrześcijaństwa i historią Kościoła Katolickiego.

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 8. Innowacja zostanie przeprowadzona w ramach lekcji religii, w klasie 8. Podczas niektórych tematów, w okresie od października do maja roku szkolnego 2023/2024, uczniowie będą wirtualnie zwiedzali miejsca kultu religijnego, w celu uzupełnienia lub poszerzenia treści programowych.

Cele główne innowacji:

 • Poznanie miejsc kultu religijnego;
 • Poznanie historii Kościoła katolickiego oraz początków chrześcijaństwa;
 • Wykorzystywanie zasobów Internetu;
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami;

Cele szczegółowe :

 • udoskonalanie jakości pracy szkoły;
 • połączenie różnych dyscyplin (religia, informatyka, historia);
 • nauka wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
 • poznanie technologii „wirtualnych spacerów”;
 • udoskonalanie umiejętności korzystania z TIK;
 • poznanie obiektów sakralnych;
 • poznanie historii zwiedzanych miejsc;
 • poznanie osób związanych ze zwiedzanym miejscem;