Stołówka

Płatność za obiady  należy uiścić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego.