Wykaz bezpłatnych podręczników

WYKAZ BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

kliknij tutaj

 

WYKAZ BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KL.I

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW wyd.WSiP, nr dop. 815/1/2017
Nowi Tropiciele – cz.1-5

KARTY ĆWICZEŃ
Karty ćwiczeń klasa 1 – cz.1-5
Karty matematyczne klasa 1 – cz.1-5

JĘZYK ANGIELSKI           Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr- Modrzejewska
nr dop. 811/1/2017          – KSIĄŻKA – „Bugs Team 1” wyd. Macmillan
                                       – ĆWICZENIA – „Bugs Team 1”

 

KL. II
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW wyd.GWO, nr dop.781/2/2018
Lokomotywa 2 – Czytam i poznaję świat cz.1 i cz.2
Lokomotywa 2 – Matematyka

ZESZYTY ĆWICZEŃ
Czytam i piszę cz.1-4
Matematyka cz.1-2

JĘZYK ANGIELSKI         Carol Read, Ana Soberon
nr dop. 811/2/2018         – KSIĄŻKA – „Bugs Team 2” wyd. Macmillan
                                       – ĆWICZENIA – „Bugs team 2”

 

KL. III
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW wyd.GWO, nr dop.781/3/2019
Lokomotywa 3 – Czytam i poznaję świat cz.1 i cz.2
Lokomotywa 3 – Matematyka

ZESZYTY ĆWICZEŃ
Czytam i piszę cz.1-4
Matematyka cz.1-2

JĘZYK ANGIELSKI       Carol Read, Ana Soberon
nr dop. 811/3/2018         – KSIĄŻKA – „Bugs Team 2” wyd. Macmillan
                                       – ĆWICZENIA – „Bugs team 2”

 

KL. IV

JĘZYK POLSKI               Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
nr dop. 867/1/2017         – PODRĘCZNIK- „Między nami 4” wyd. GWO
                                       – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Między nami 4 – wersja B”

MATEMATYKA                 Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,
nr dop. 780/1/2017           Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki
                                         – PODRĘCZNIK – „Matematyka z Plusem” wyd.GWO
                                         – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Matematyka z Plusem” wersja C

PRZYRODA                     Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer
nr dop. 863/2019/z1         – PODRĘCZNIK – „Tajemnice przyrody 4 wyd. Nowa Era
                                         – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Tajemnice przyrody 4”

MUZYKA                           Monika Gromek, Grażyna Kilbach
nr dop. 852/1/2017          – PODRĘCZNIK – „Lekcja muzyki 4”  wyd. Nowa Era

PLASTYKA                        Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
nr dop. 903/1/2017           – PODRĘCZNIK – „Do dzieła 4” wyd. Nowa Era

HISTORIA                         Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski
nr dop. 877/1/2020/z1       – PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 4” wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI           Nick Beare
nr dop.831/1/2017           – KSIĄŻKA „Brainy” + ĆWICZENIA  wyd. Macmillan
                                         – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Brainy 4″

TECHNIKA                        Lech Łabecki, Marta Łabecka
nr dop. 295/1/2017           – PODRĘCZNIK – „Jak to działa? 4” wyd. Nowa Era

INFORMATYKA                 Michał Kęska
nr dop. 847/1/2020/z1       -PODRĘCZNIK – „Lubię to! 4” wyd. Nowa Era

 

KL. V

JĘZYK POLSKI                  Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Nr dop. 867/2/2018            – PODRĘCZNIK- „Między nami 5”  wyd.GWO
                                           – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Między nami 5 – wersja B”

MATEMATYKA                  Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
nr dop. 787/2/2018           – PODRĘCZNIK – „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP
                                         –  2 ZESZYTY ĆWICZEŃ – cz.1 i 2

GEOGRAFIA                      Roman Malarz, Feliks Szlajfer
nr dop. 906/1/2018           – PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 5” wyd. Nowa Era
                                         – ZESZYT ĆWICZEŃ– „Planeta Nowa 5”

MUZYKA                           Monika Gromek, Grażyna Kilbach
nr dop. 852/2/2018           – PODRĘCZNIK – „Lekcja muzyki 5” wyd. Nowa Era

PLASTYKA                      Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
nr dop. 903/2/2018           – PODRĘCZNIK – „Do dzieła 5” wyd. Nowa Era

HISTORIA                        Grzegorz Wojciechowski
Nr dop. 877/2/2018          – PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 5” wyd. Nowa Era

BIOLOGIA                        Marian Sęktas, Joanna Stawarz
nr dop. 844/1/2018           – PODRĘCZNIK – „Puls życia 5” wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI         Nick Beare
nr dop. 831/2/2018         – PODRĘCZNIK „Brainy” wyd.Macmillan
                                       – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Brainy 5”

TECHNIKA                      Lech Łabecki, Marta Łabecka
nr dop.295/2/2018          – PODRĘCZNIK – „Jak to działa? 5” wyd. Nowa Era

INFORMATYKA              Michał Kęska
nr dop. 874/2/2018         -PODRĘCZNIK – „Lubię to! 5” wyd. Nowa Era

 

KL.VI

JĘZYK POLSKI               Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
nr dop.867/3/2019            – PODRĘCZNIK- „Między nami 6” wyd.GWO
                                         – ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 6”

MATEMATYKA                Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
nr dop. 787/3/2019          – PODRĘCZNIK – „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP

                                         – 2 ZESZYTY ĆWICZEŃ – cz.1 i 2

GEOGRAFIA                   Tomasz Rachwał, Roman Malarz
nr dop. 906/2/2019          – PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 6” wyd. Nowa Era
                                         – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Planeta Nowa 6”

BIOLOGIA                      Joanna Stawarz
nr dop. 844/2/2019        – PODRĘCZNIK – „Puls życia 6” wyd. Nowa Era

MUZYKA                         Monika Gromek, Grażyna Kilbach
nr dop. 852/3/2019          -PODRĘCZNIK – „Lekcja Muzyki 6” wyd.Nowa Era

PLASTYKA                      Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
nr dop. 903/3/2018         – PODRĘCZNIK – „Do dzieła 6” wyd. Nowa Era

HISTORIA                        Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch
nr dop. 877/3/2019          – PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 6”. wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI         Nick Beare
Nr dop. 831/3/2019         – KSIĄŻKA „Brainy 6” wyd. Macmillan
                                        – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Brainy 6”

TECHNIKA                       Lech Łabecki, Marta Łabecka
nr dop. 295/3/2019          – PODRĘCZNIK – „Jak to działa? 6” wyd. Nowa Era

INFORMATYKA               Michał Kęska
nr dop. 847/3/2018           -PODRĘCZNIK – „Lubię to! 6” wyd. Nowa Era

 

KL.VII

JĘZYK POLSKI               A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka
nr dop.867/4/2017            – PODRĘCZNIK- „Między nami 7” wyd. GWO
                                          – ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 7” – wersja B

MATEMATYKA               E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka, A.Drążek
nr dop. 787/4/2020/z1     – PODRĘCZNIK – „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP

                                         – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Matematyka”

BIOLOGIA                         Małgorzata Jefimow
nr dop. 844/3/2020/z1       – PODRĘCZNIK – „Puls życia 7” wyd.Nowa Era

CHEMIA                           Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
nr dop. 785/1/2017           -PODRĘCZNIK – „Chemia Nowej Ery7” wyd. Nowa Era

FIZYKA                           Marcin Braun, Weronika Śliwa
nr dop.818/1/2017            -PODRĘCZNIK – „To jest fizyka 7” wyd. Nowa Era

GEOGRAFIA                      Roman Malarz, Mariusz Szubert
nr dop. 906/3/2019/z1         -PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 7” wyd. Nowa Era

MUZYKA                            Monika Gromek, Grażyna Kilbach
nr dop. 852/4/2020/z1       -PODRĘCZNIK – „Lekcja muzyki 7” wyd.Nowa Era

PLASTYKA                      Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
nr dop. 903/4/2020/z1      – PODRĘCZNIK – „Do dzieła! 7” wyd. Nowa Era

HISTORIA                      Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
nr dop. 877/4/2020/z1   – PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 7” wyd.Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI           Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowies
nr dop. 1100/1/2020        – KSIĄŻKA „Repetytorium Ósmoklasisty cz.1 – dla klasy 7”
                                           wyd. Macmillan
                                         – ZESZYT   ĆWICZEŃ-„ Repetytorium Ósmoklasisty cz.1 ”

JĘZYK NIEMIECKI           Ewa Kościelniak – Walewska
nr dop.1096/1/2020          – PODRĘCZNIK – „Deutschtour FIT 7” wyd. Nowa Era 2020
                                         – ZESZYT   ĆWICZEŃ-„ Deutschtour FIT 7”

INFORMATYKA                 Michał Kęska
nr dop.847/4/2020/z1        -PODRĘCZNIK – „Lubię to! 7” wyd. Nowa Era

 

KL. VIII

JĘZYK POLSKI               A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka
nr dop. 867/5/2018         – PODRĘCZNIK – „Międzynami8” wyd.GWO
                                       – ZESZYTY ĆWICZEŃ – „Między nami 8” – wersja B

MATEMATYKA               E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka, A.Drążek
nr dop. 787/5/2018       – PODRĘCZNIK – „Matematyka wokół nas” wyd.WSiP

                                      – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Matematyka”

BIOLOGIA                       Marian Sęktas, BeataSągin
nr dop. 844/3/2018        – PODRĘCZNIK – „Puls życia 8” wyd. Nowa Era

CHEMIA                        Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
nr dop. 785/2/2018       -PODRĘCZNIK – „Chemia Nowej Ery8” wyd. Nowa Era

FIZYKA                         Marcin Braun, Weronika Śliwa
nr dop.818/2/2018        -PODRĘCZNIK – „To jest fizyka 8” wyd. Nowa Era

GEOGRAFIA               Tomasz Rachwał
nr dop. 906/4/2018      -PODRĘCZNIK – „Planeta Nowa 8” wyd. Nowa Era

WIEDZA O                  Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki,
SPOŁECZEŃSTWIE   – PODRĘCZNIK – „Dziś i jutro” wyd. Nowa Era
nr dop. 874/2017  

HISTORIA                   Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
nr dop. 877/5/2018     – PODRĘCZNIK – „Wczoraj i dziś 8” wyd.Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI      M. Mann, S.Taylore – Knowles
nr dop. 925/2018        – PODRĘCZNIK – „Repetytorium ósmoklasisty.
                                      Podręcznik do języka angielskiego” wyd. Macmillan
                                   – ZESZYT ĆWICZEŃ – „Repetytorium ósmoklasisty kl.8”

JĘZYK NIEMIECKI        Ewa Kościelniak – Walewska
nr dop. 838/2/2018       – PODRĘCZNIK – „Meine Deutschtour 8” wyd. Nowa Era
                                     – ZESZYT   ĆWICZEŃ-„ Meine Deutschtour 8”

INFORMATYKA          Grażyna Koba
nr dop. 847/5/2018     -PODRĘCZNIK – „Lubię to! 8” wyd. Nowa Era

EDUKACJA DLA          Jarosław Słoma
BEZPIECZEŃSTWA    – PODRĘCZNIK – „Żyję i działam bezpiecznie” wyd. Nowa Era
nr dop. 846/2017