Wizja i misja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki to miejsce przyjazne i bezpieczne dla uczniów, które stwarza warunki sprzyjające uczeniu się.

Kształtuje swoich wychowanków w duchu empatii, tolerancji, a także odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz własne czyny i decyzje

 

MISJA SZKOŁY
Nasza szkoła jest miejscem, gdzie w poczuciu bezpieczeństwa i w przyjaznej atmosferze możemy się uczyć, rozwijać i osiągać sukcesy.

 

WIZJA SZKOŁY
W naszej szkole:
» dbamy o wszechstronny rozwój uczniów,
» kształtujemy właściwe postawy społeczne,
» promujemy zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną,
» rozwijamy czytelnictwo,
» rozszerzamy kompetencje informatyczne,
» stwarzamy warunki sprzyjające rozwijaniu zdolności uczniów,
» współpracujemy ze środowiskiem lokalnym