Historia szkoły

Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach sięga końca XIX w. ( 1895r). Przy szkole stał dom rektora, którego obecnie nie możemy podziwiać, gdyż został zburzony. Niestety nie są znane losy szkoły do czasów II wojny światowej.
W latach czterdziestych XX w. szkoła nosiła miano niemieckiego kompozytora – Ludwiga van Beethovena, od 1945 r. wybitnego Polaka – Tadeusza Kościuszki. Podczas wojny ucierpiał księgozbiór biblioteczny, zniszczonych zostało 800 woluminów oraz 3000 podręczników.
15 lutego 1945r w Siemianowicach dokonano otwarcia szkół, w tym ” trójki”. W dwunastu klasach uczyło się 568 dzieci ze szkół nr 3 i 10, gdyż druga z wymienionych nie mogła być uruchomiona. Nauka trwała 3 godziny dziennie w klasach starszych, natomiast 2 w młodszych. Początkowo szkoła nr 3 nie nie funkcjonowała ze względu na awarię kotła. Lekcje odbywały się w budynku szkoły nr 4 bez jakichkolwiek pomocy naukowych.
Od 5 marca znowu można było kontynuować zajęcia edukacyjne w szkole nr 3. 15 marca część uczniów została przeniesiona do szkoły nr 10. Wiek szkolny przedłużono do piętnastego roku życia. W 1945 r. inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się- 03 września, ale naukę rozpoczęto dopiero 25 września z powodu epidemii tyfusu.
15 września 1946 r. pierwszy raz po wojnie młodzież ze szkoły nr 3 przystąpiła w kościele pod wezwaniem św. Antoniego do sakramentu bierzmowania. W tym samym roku patronat nad ” trójką” objęli: Stowarzyszenie Kupców Polskich oraz Związek Restauratorów w Semianowicach.
Od 9- 17 czerwca 1952r klasy siódme zdawały egzaminy z języka polskiego, matematyki i wiedzy o Polsce współczesnej ( na 70 uczniów 68 zaliczyło pozytywnie ).
W roku szkolnym 1952/ 53 do 13 klas uczęszczało 536 dzieci. Pobierano naukę w 11 salach lekcyjnych oraz gimnastycznej. Dodatkowo klasy szóste i siódme korzystały z pracowni przyrodniczej w szkole nr 6. W szkole działał chór pod kierunkiem pani Jadwigi Żychowskiej. Brał on udział w Festiwalu Zespołów Dziecięcych. Na szczeblu miejskim zdobył trzecią nagrodę.
W 1953 r Ministerstwo Oświaty wprowadziło egzaminy promocyjne dla szóstoklasistów z języka polskiego, matematyki i biologii. Młodzież z klas siódmych egzaminowano z języka polskiego, matematyki, geografii i nauki o konstytucji.
W 1954 r. uczniowie klas 4- 7 zdawali egzaminy ( klasy 4-5 z języka polskiego i matematyki ). W następnym roku szkolnym egzaminem objęto klasy siódme z języka polskiego, matematyki i historii, a klasy piąta i szósta z języka polskiego i matematyki.
Liczba dzieci ciągle wzrastała z 505 w roku szkolnym 1953/54 do 738 w latach 1957/58. W 1958 r. część uczniów przeszła do szkoły na osiedlu Tuwima.
Od roku 1958 w szkole przeprowadzano systematycznie remont klas, korytarzy, ubikacji, sali gimnastycznej. Było to możliwe szczególnie dzięki pomocy zakładu opiekuńczego kopalni Siemianowice. Kapitalny remont miał miejsce w roku szkolnym 1966/67. Wtedy pomalowano wszystkie sale lekcyjne, w trzech budynkach, naprawiono i dostarczono nowe piece kaflowe, doprowadzono gaz i wodę do drugiego piętra. Nowym zakładem opiekuńczym stała się huta „Jedność”.W roku szkolnym 1968/69 postępowała dalsza modernizacja szkoły poprzez zmianę centralnego ogrzewania z parowego na wodne, zainstalowanie w klasach umywalek, naprawę okien, zamontowanie wentylatora, zaznaczenie linii na parkiecie sali gimnastycznej. 28 lutego 1969 r. w naszej szkole odbyła się pokazowa zbiórka harcerska, na którą zaproszono powstańców śląskich, żołnierzy II wojny światowej. W ciekawy sposób przybliżyli oni historię tamtych wydarzeń.
W czerwcu 1972 r. korzystając z zaproszenia przyjechali obejrzeć ” trójkę” harcerze z Ostrawy. W sierpniu tego roku harcerze ze szkoły nr 3 przebywali na Węgrzech.
W roku szkolnym 1974/75 do 14 klas uczęszczało 397 uczniów. Nowością było utworzenie dwóch klas specjalistycznych- piątej usportowionej i siódmej uzawodowionej, przygotowującej do zawodu ślusarza.
W kwietniu 1975 r. do naszej szkoły zawitał były więzień obozu koncentracyjnego w Łodzi- Jan Woszczyk. W roku szkolnym 1977/ 78 został oddany do użytku pokój nauczycielski na II piętrze ( mieści się tu do czasów współczesnych).
Rok szkolny 1983/84 to nauka na zmiany, gdyż było aż 17 klas szkolnych i 2 przedszkolne. W roku szkolnym 1985/86 szkolny klub sportowy ” Trzeciak” uplasował się na pierwszym miejscu w mieście w ramach współzawodnictwa SKS- ów.
17 listopada 1986 r. miało miejsce niesamowite wydarzenie. Słynny artysta plastyk, reżyser filmowy Antoni Halor przekazał Dyrekcji, uczniom portret patrona naszej szkoły Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji społeczność szkolna przygotowała akademię. 24 marca stał się dniem patrona szkoły- odbywały się konkursy, turnieje, w pracowni historycznej urządzono wystawę. W sali gimnastycznej odbyła się akademia, na którą zaproszono min. Antoniego Halora. Wydarzenia ważne dla całej uczniów i kadry pedagogicznej filmowała ekipa Telewizji Katowice.Uczniowie, pracownicy szkoły nie byli obojętni na cierpienia drugiego człowieka, stąd udział w akcjach charytatywnych np. na rzecz Centrum Leczenia Oparzeń W Siemianowicach, Fundacji Wszystko dla dzieci, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Powodzian.
 W 1995 r. mieszkańcy naszego miasta obdarowali zaszczytnym tytułem ” Człowieka Roku” pracownika ” trójki” pana Bogusława Zgodę- nauczyciela wychowania fizycznego.
I stało się w roku szkolnym 1997/8 przestała funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 10. Większość uczniów, nauczycieli tej placówki przeszła do Szkoły Podstawowej nr 3.
O bieżących wydarzeniach szkolnych można było przeczytać w gazetkach szkolnych ( zmieniano tytuł) ” Obserwator szkolny”, ” Echo szkolne”, „Nas- troje trójki”.
Od 2003 r. jesteśmy SZKOŁĄ Z KLASĄ, a we wrześniu 2006 niektórzy pracownicy szkoły otrzymali tytuł NAUCZYCIELA Z KLASĄ.
Lata dwutysięczne to początek nowego wieku i nowych możliwości dla edukacji, podnoszących jej jakość i urozmaicających proces kształcenia. Wszystkie nowinki docierają również do naszej Trójki – nowoczesne podejście do edukacji przekłada się na pozyskiwanie różnorodnych certyfikatów, potwierdzających wysoką jakość kształcenia, wychowania, kształtowania prawidłowych nawyków, zdobywania sprawności fizycznej, odkrywania uzdolnień. Szkoła otrzymała następujące certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Wf z klasą”, „Szkoła fair play”, „Szkoła w ruchu”, „Szkoła bez przemocy” –wyróżniony przez MEN, „Szkoła odkrywców talentów”, „Lepsza Szkoła”.
Spośród certyfikowanych działań szkoły jedno otrzymało dodatkowo w 2007 roku wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na projekty przedsięwzięć przeciwdziałających przemocy i agresji. Był to program profilaktyki „Szkoła bez przemocy” – „Nie jestem sam”. Nagrody odebrały autorki projektu – wuefistka pani Sylwia Grytz i pedagog szkolny pani Joanna Manowska –Painta podczas uroczystej gali w warszawskim Belwederze. Program w znaczący sposób podniósł bezpieczeństwo uczniów szkole, a jego coroczna edycja wpływa na postawy uczniowskie i przekłada się na dobre oceny z zachowania.
Okazja do podsumowania wszystkich działań szkoły – tych certyfikowanych i nie tylko, to również od lat dwutysięcznych – od 2003, organizowany pod koniec roku szkolnego Festyn Szkolny. To zawsze wielkie wydarzenie i wielkie święto, będące podsumowaniem całorocznych działań szkoły. Uczniowie otrzymują nagrody, dyplomy, rodzice podziękowania, a wszystkiemu towarzyszą występy artystyczne dzieci, absolwentów, a także zaproszonych gości . Wszyscy włączają się w organizację tego wydarzenia –nauczyciele przygotowują uczniów, mamy przynoszą pyszne wypieki, uczniowie wystawiają swoje najlepsze prace. Zawsze odwiedzają nas przedstawiciele władz miasta, kierując wiele ciepłych słów wyrażających uznanie dla naszej działalności. Nie brakuje także znanych i lubianych artystów, z których najbardziej zapadł nam w pamięć występ zespołu Universe w 2007 roku.

Szczególne miejsce w historii szkoły zajmują Jasełka, które od 1997 roku przygotowuje katechetka pani Alicja Ratyni. Zawsze przygotowane z wielką starannością, przedstawiające znaną od dwóch tysięcy lat opowieść o Bożym Narodzeniu, jednak każdorazowo z innej perspektywy i w innej estetyce są źródłem niezapomnianych wrażeń. Oto niektóre tytuły: „Opowieść Wigilijna”, „Opowieść o pewnym drzewie”, „Z orszakiem królewskim do Betlejem”, „Teatrzyk cieni”. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracują nad spektaklami, jednego roku – 2012 – zostali jednak zaskoczeni brakiem ról w Jasełkach, ponieważ aktorami stali się sami nauczyciele!!!Była to wyjątkowa bożonarodzeniowa niespodzianka! Nauczyciele jako zwierzątka u żłobu czy w anielskich albach to przecież wyjątkowy widok! W roku 2016 natomiast sami rodzice postanowili zająć miejsce na szkolnej bożonarodzeniowej scenie wcielając się w role owieczek! Niezwykłością naszych Jasełek dzielimy się również z lokalnym środowiskiem, organizując drugi pokaz spektaklu. Wtedy mieszkańcy dzielnicy, rodzice uczniów i inni przyjaciele szkoły maja okazję przeżyć te same wrażenia, co wszyscy uczniowie tuż przed świętami.

Szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły były obchody 115-lecia jej istnienia w roku 2010. Wtedy miało miejsce nadanie Sztandaru połączone z zapoczątkowaniem Ceremoniału Szkoły. Od tego dnia zawsze podczas uroczystości szkolnych wprowadzany jest Sztandar Szkoły, odśpiewywany hymn narodowy, a także hymn szkolny „Jest na Śląsku takie miejsce”, którego słowa ułożyła polonistka pani Agnieszka Zemczak, a muzykę skomponowała katechetka pani Alicja Ratyni. W tym dniu dzieląc z nami radość, odwiedzili nasze szkolne mury goście – przedstawiciele władz miasta, absolwenci, emerytowani nauczyciele. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło pana Antoniego Hallora –absolwenta naszej szkoły, znanego artysty, który podarował nam namalowany przez siebie portret patrona Tadeusza Kościuszki.
Szkoła nie zapomina o wychowaniu regionalnym. Górny Śląsk to przecież szczególny region Polski o specyficznej historii, wyrazistym charakterze, wyjątkowych tradycjach. Pamiętając o tym organizujemy od 2000 roku Śląskie Halloween, czyli Łucyjo. To doskonała okazja do świetnej zabawy dla uczniów, polegająca na przebieraniu się 13 grudnia w postaci diabłów, wampirów, heks i utopców. Tym wydarzeniem zainteresował się znawca śląskich tradycji, obyczajów i gwary, autor książek „Żywot Ślonzka Poczciwego” pan Marek Szołtysek, a swoje uznanie dla naszego szkolnego przedsięwzięcia wyraził opisując je w jednej ze swoich książek. Dodatkowo transmisja z tego wydarzenia była emitowana w TV „Silesia”.
Lata dwutysięczne to także intensywny czas poprawy jakości bazy szkoły. W roku 2006 miała miejsce budowa nowoczesnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią, które znacznie podniosło jakość i bezpieczeństwo zajęć wychowania fizycznego. Uroczyste otwarcie boiska miało miejsce w październiku 2006 roku, a towarzyszyła mu popołudniowa zabawa uczniów nauczycieli i wszystkich zaproszonych gości. Od tego dnia boisko służy również mieszkańcom dzielnicy w godzinach popołudniowych.

Nowoczesna szkoła to także istnienie w mediach. Na tym polu też mamy się czym pochwalić. W 2015 roku szkoła zdobyła Nagrodę Specjalną w konkursie „Wymyśl Sportową Grę z Klasą” . Profesjonalna ekipa filmowa Disney’a nagrała spot reklamowy wykreowany przez uczniów pod kierunkiem wuefistki pani Sylwii Grytz grę o nazwie „Pochodnia” . W grę bawią się dzieci w całej Polsce! Filmik emitowany był na kanałach DisneyxD i Disney Channel.
Kolejne lata przyniosły także znaczne zmiany w wyposażeniu sal lekcyjnych, gdzie tradycyjne tablice i kreda powoli wychodzą z użytku, ustępując miejsca tablicom interaktywnym ze stałym dostępem do internetu. 
Rok 2017 to także nasz rok, wygraliśmy bowiem w głosowaniu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego wspólnie z mieszkańcami dzielnicy budowę Strefy Gier na palcu szkolnym, co w ciekawy sposób urozmaica dzieciom spędzanie przerw na podwórku.
Młodsi uczniowie zostali obdarowani również Placem Zabaw usytuowanym w pobliżu budynku świetlicy szkolnej, którego powstanie zawdzięczamy Budżetowi Obywatelskiemu. Uroczyste otwarcie placu odbyło się we wrześniu 2017 roku, a swoją obecnością uświetnił je prezydent Siemianowic Śląskich pan Rafał Piech.
Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć uczniów, którzy kierowani przez nauczycieli wygrywają konkursy, turnieje, zawody sportowe zarówno na poziomie miejskim, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim.
Wyróżnikiem naszej szkoły jest także zainteresowanie czasem wolnym uczniów w czasie wakacji. Dla dzieci, które nie mają pomysłu, jak je pożytecznie spędzić od 2008 roku organizowane są tygodniowe wyjazdowe warsztaty, najczęściej w góry . Uczestnicy mogą sprawdzić swoją wytrwałość, odporność w sytuacjach pozaszkolnych, zdobyć nowe umiejętności, rozwijać swoje mocne strony i zainteresowania.

Ostatnie lata w historii naszej szkoły wpisują się wydarzenia dotyczące całego kraju, a nawet świata…Niestety rok 2020 – 2021 upłynął pod znakiem pandemii  koronawirusa, który zdominował wszystkie dziedziny życia społecznego i nie ominął również szkoły. Od 11 marca 2020 roku w Polsce o przejściu zaczął obowiązywać tryb nauczania zdalnego, czy też hybrydowego, co stało się zupełnie nowym doświadczeniem edukacyjnym zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Sytuacja wymusiła niemal natychmiastowe poszerzenie kompetencji informatycznych nauczycieli i postawiło ich przed nowym wyzwaniem, któremu dzielnie podołali, nie poddając się chociażby takim przeszkodom jak ta:

Izolacja niezbyt dobrze wpłynęła na relacje rówieśnicze, wymusiła przesunięcie terminów egzaminów w reżimie sanitarnym, zmieniła system pracy, pokazała, jak wiele znaczą prawdziwe więzi i codzienny kontakt, którego nie może zastąpić, choćby najlepsza platforma wspierająca naukę zdalną – szkoła na odległość, stała się tylko namiastką tego prawdziwego systemu edukacji. 

Mimo tych trudności nauczyciele i uczniowie dzielnie znieśli tę próbę, włączając się – poza zwykłymi zajęciami lekcyjnymi w organizację konkursów zdalnych, tworzeniem filmików – co skrupulatnie utrwaliło się w elektronicznym zapisie akademii, uroczystości i innych działań szkoły. Jednym z ciekawszych był na pewno filmowy zapis życzeń Bożonarodzeniowych w 2020 roku nagranych przez Grono Pedagogiczne.

Rok szkolny 2021/22 zaczął się już “normalnie”, przerwy w nauce stacjonarnej stały się krótsze i mniej dotkliwe i oby tak dalej…Obyśmy już nigdy nie doświadczyli nauczania zdalnego…