Dokumenty

Statut Szkoły – kliknij tutaj

Regulamin ucznia – kliknij tutaj

Roczny plan pracy szkoły – kliknij tutaj

Program profilaktyczno – wychowawczy – kliknij tutaj

System Bezpieczeństwa Szkoły – kliknij tutaj

Plan działań zmierzających do poprawy efektów kształcenia – kliknij tutaj

Procedura korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręcznikówkliknij tutaj

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia – kliknij tutaj

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii koronawirusa – kliknij tutaj

Covid-19 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kliknij tutaj

Procedura organizacji zadań w okresie zawieszenia zajęć – kliknij tutaj

Regulamin lekcji i zajęć on-line – kliknij tutaj

Zasady prowadzenia zebrań online z rodzicami  kliknij tutaj

Regulamin:
– boiska szkolnego – kliknij tutaj
– sali gimnastycznej – kliknij tutaj
– sali komputerowej – kliknij tutaj
– świetlicy – kliknij tutaj
– biblioteki – kliknij tutaj
– stołówki – kliknij tutaj
Karta informacyjna oceniania z:
– edukacji wczesnoszkolnej – kliknij tutaj
– j.polski kl.IV – kliknij tutaj
– j.polski kl.V – kliknij tutaj
– j.polski kl.VI – kliknij tutaj
– j.polski kl.VII – kliknij tutaj
– j.polski kl.VIII – kliknij tutaj
– matematyka kl.IV -VIII – kliknij tutaj
– j.angielski kl.I – III – kliknij tutaj
– j.angielski kl.IV – VIII – kliknij tutaj
– j.niemiecki kl.VII – VIII – kliknij tutaj
– historia kl.IV-V, hist. i społ kl.VI – VIII, WOS kl.VIII kliknij tutaj
– geografia kl.V – kliknij tutaj
– geografia kl.VI – kliknij tutaj
– geografia kl.VII – kliknij tutaj 
– geografia kl.VIII – kliknij tutaj
– przyroda kl.IV – kliknij tuta
– technika kl.IV, V, VI – kliknij tutaj
– edu. dla bezpieczeństwa kl.VIII – kliknij tutaj
– fizyka kl.VII, VIII – kliknij tutaj
– chemia kl.VII, VIII – kliknij tutaj
– plastyka kl.IV – VII – kliknij tutaj
– biologia kl.V, VII, VIII – kliknij tutaj
– wychowanie fizyczne kl.IV – VIII – kliknij tutaj  
– muzyka kl.IV – VII – kliknij tutaj
– religia kl I – III – kliknij tutaj
– religia kl.IV – VIII – kliknij tutaj
– informatyka kl.IV – VIII – kliknij tutaj