Siła i rozum

Odpowiedzialni:

  • Grzegorz Pyrchała
  • ​Paweł Kobielus

Termin realizacji:
16.09.2019 – 06.2021

Skąd pomysł na innowację „Siła i rozum”? W dzisiejszych czasach prym wiodą technologie informacyjne. Spędzamy za dużo czasu przed ekranem komputerów czy telefonów. Nasz organizm dopomina się o dawkę endorfin, którą możemy mu zapewnić za pośrednictwem aktywności ruchowej i umysłowej. Każda aktywność stymuluje nasz organizm, lecz musimy być systematyczni. Ważne jest by każdego dnia wprowadzać zdrowe nawyki w naszym życiu.

Cele innowacji:

  • Zaszczepienie u uczniów nawyków związanych z aktywnością sportową i czytelniczą
  • Kształtowanie potrzeby równowagi między aktywnością ruchową a umysłową
  • Pobudzenie do większej aktywności sportowej
  • Rozwijanie wyobraźni i ciekawości świata
  • Integracja uczniów, nauczycieli i rodziców